Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Viser indlæg fra 2015

poem

the other side of racism

how does the mere sight of the arab or the black person in front of you become this burning spinning ball that without rest frets your heart,

you want to talk a little too much a little too kind, that is, you run from the violence he awakens in you, denying it, giving it the opposite face and body, but it is just the other side of racism,

so you treat him like a fucking prophet, while he smiles sheepishly, knowing exactly what you think,

and so the snake talks with its forked tongue, undisguised racism or political correctness, the same scorn and violence, the same hell of heart

digt

hjernemaskinen

åh, fryd at være en bunke gener, saligt at forklare alt om mennesker med et hvis...så...glem alt om ånd, den indre forsinkelse der gør os til mennesker, glem alt om gud og mennesker, her kommer dyret, det har været her længe, hvis det altså ikke var en fornærmelse af dyrene,

glem alt om moral og etik og frihed, saligt at være omgivet af mennesker der resolut bestræber sig på at udslette enhver erindring om ånd og at tingene kunne være anderledes hvis vi ville, men det vil vi ikke,

saligt velsignet at jage det næste dopaminsus og endorfinrus blindt, dobbelt velsignet at sprede sine gener uanset hvad,

glem den kompromisløse hæslighed som mennesker forpester verden med i jagten efter magt og prestige og spredning af generne, i jagten efter sex,

glem alt om kærlighed og at alt kunne være anderledes, vi vil ikke, hvornår rejser midtfolket sig, dem mellem fronterne, dem hvis blod gennemvæder jorden og råber til himlen, ikke med våben men med en påmindelse om, at også denne ve…

digt

I

krigen krigen
bombefly bombebælter
lad kun tåberne slås; de er alle ens
de peger på hornene og siger: vi er de hellige, vores er retten!
få er de
fortvivlende få
som er stærke nok til at bære de tungeste våben:
de tomme hænder
håndfladerne vendt fremad i tilgivelse
hænderne vendt mod himlen i tillid og tro
mellem skyttegravene står de
spottede foragtede sindssyge af smerte
og synger

II

genevekonventionen menneskerettighedserklæringen retsstaten
husker du
nu kun en besværlig arv fra forfædrene allerede langt væk
vi søger at omgå det der blev købt med smerte
fædrenes aldrig mere er blevet til nu igen!
tolstoj remarque solsjenitsyn
I viste os krigen og vi gøs
nu fyldes ungdommen igen med de samme fraser
tapperhed gør en forskel tjen dit land
så blodigt I bliver bedraget
hvor langt der er fra de bonede gulve og vinkende flag
til dødsravnene og ligene du vader over på slagmarken
blodet stanken råddet rædslen
bag fraserne denne nøgne sandhed og tragedie:
I bliver ikke mennesker igen:
de…

Terror i Paris

Hvordan beskytter vi os bedst mod den ondskab, der i går ramte Paris i form af det hæslige og afskyelige terrorangreb hvor hundredvis af mennesker måtte lide døden?

For det første tror jeg ikke, at det er korrekt, når flere politikere gentagne gange kalder denne ondskab meningsløs og irrationel eller sindssyg. Jeg tror, at der ligger en form for logik - eller rettere ambition - bag. Jeg tror, at visse mennesker ønsker et verdensherredømme (selv om første delmål måske er herredømmet i Mellemøsten og måske Nordafrika) - et kalifat - baseret på terror, diktatur og undertrykkelse - under en maske - en svag fernis - af religion (islam).

Hvis dette er korrekt - hvordan beskytter vi os så mod denne bølge af ondskab, der nu overskyller verden?

Med vold? Beskytter vi os bedst ved at slå disse mennesker ihjel? Hvis ja - hvad er så konsekvensen for os selv? Bliver vi bedre eller dårligere mennesker ved at følge den samme voldslogik som terroristerne? Er det ikke sådan at enhver krig, ethvert dra…

Skyggen

Det 20. århundrede; skyggen tårnede sig op; 1. verdenskrigs rædsler; men hen ved jul et år rejste nogle soldater fra begge sider sig fra skyggegravene og sang, "Stille Nacht", og spillede fodbold mod hinanden;

2. verdenskrig; skyggen tårner sig op; til sidst to lyn; Hiroshima, Nagasaki; men folk rykkede sammen og overvandt rædslerne.

Så kom Den kolde Krig; et kvælende mørke lagde sig om Jorden, det voksede og voksede og vi troede at det hele ville slutte; men igen rykkede vi sammen; sten for sten blev flyttet, tanke for tanke fandt vi ind til det stille, indtil vi nåede mætningspunktet og pludselig - som en kemisk bundfældning - kom tøbruddet;

Det 21. århundrede; igen ser vi, føler vi det onde rejse sig; klimatruslen, ondskabens krigere, folk råber hadet ud og handler; økonomien vakler; vi går med spørgsmålstegn indeni; hvordan skal vi komme videre, hvordan skal vi komme over det, hvordan skal vi komme igennem?

Ondskaben er ikke så meget bestemte mennesker som d…

digt

gennem nåleøjet

I

jeg er næsten digter
dette næsten et digt
ting jeg mangler for at blive rigtig digter:
et sortsyn uden udveje
at råbe ulven kommer
i stedet for mit idiotiske ulven har været her men er lusket af igen
et ensomt koldt mørkt loftsværelse
vinden hylende ind ad utætte ruder
et næsten nedbrændt stearinlys og ingen penge at købe et nyt for
nedskrive min bibel med rystende forfrosne hænder
at se mine skygger brænde som sorte flammer på væggen
hvis ikke jeg kan blive digter vil jeg være
tryllekunstner eller kalif som harun al-rashid
have eget harem
skidt at løbe tør for koner
vandre søvnløs rundt i mit palads om natten
se magtens skygger brænde som sorte flammer på væggen
hvis ikke jeg kan blive kalif som harun al-rashid
vil jeg være en skov en ukendt kvinde vandrer ind i
være en vind om hendes lægge
stryge blidt op ad hendes ben
være den kilde hun træder ud i og sandet mellem hendes tæer
tro på hendes kærlighed og begær

II

åh, at være digter
en vintersjæl
denne skælven og kælven i dybet
en sten d…

Kaos eller orden

Har mennesket og verden en kerne, et centrum (hhv jeg´et og Gud) eller ikke?

Hvis man ser på nyere videnskabelige teorier;

- overgangen fra den tyske eller absolutte idealisme (Schelling, Kant, Fichte, Hegel) med dens logiske holisme og forsøg på at se verden som en helhed eller enhed, til den logiske atomisme (Russell) og analytisk filosofi som ikke studerer helheder men (små) delområder af verden og livet; teorien om the big bang (som skal forstås som en udvidelse af rummet, ikke en eksplosion af stof i rum og dermed verden uden (påviseligt) centrum); biosemiotik (Hoffmeyer), som stiller spørgsmål ved det meningsfulde i at tale om jeg´et som centrum for personligheden eller jeg´ et overhovedet og i stedet studerer tegns grundlæggende betydning for livet; det videnskabelige studium af nervesystemet (Neuroscience) som hævder identitet mellem fysiske og mentale processer (den materialistiske identitetsteori), og da hjernen ikke kan siges at have et centrum er der måske så heller ikke p…

Gud

Flere steder i bibelen og koranen siges det, at Gudsfrygt er starten på visdom. Fx nævnes det i bibelen, hvor frygteligt det er, "at falde i den levende Guds hænder" og i 2. Mosebog, 19 og følgende kapitler åbenbarer 'Gud' sig på Sinaj bjerg for Moses og israelitterne under torden og lyn og røg og til lyden af horn for de forfærdede mennesker. (Der er tilsvarende beskrivelser af den forfærdende 'Gud' i koranen).Men er dette rigtigt? Har vi grund til at frygte Gud?Jeg har selv erfaret noget om Guds væsen, ikke fordi jeg er et specielt fremragende menneske, der har Guds særlige bevågenhed, men fordi Gud har åbenbaret sig for mig, ladet mig se - eller rettere føle - noget om hvem Han er.I de ægte åbenbaringer jeg har modtaget fra Ham kan jeg slet ikke genkende dette med at Gud skulle fremkalde frygt eller angst - og slet ikke genkende dette med at jeg bør og har grund til at frygte den Almægtige.Tværtimod - de åbenbaringer jeg har haft er af en Gud, som på den e…

Det glædelige og det gode budskab

Som alle ved eller burde vide - siger jeg og indføjer straks, at Gud - ikke mennesker - er min dommer - så har den storkæftende Menneskesøn en god og en dårlig nyhed;

Den gode nyhed - midt i al brokket over os gudsjammerlige og elendige og vantro mennesker - er, at han er død og opstanden for vores skyld. Den dårlige nyhed er, at hvis ikke vi tror på dét, så kan vi passende tilbringe evigheden i lidelser og rædsler og med at fundere over, hvorfor vi dog ikke lyttede til Sønnen - dette guddommelige pindsvin - mens tid var.

Som mange ved, så har vi ikke kun det ene brev fra evigheden. Vi har mange. Således er der også bragt os et af overbringeren af et godt budskab og den tydelige advarer. Det gode ved dette brev, ved dette budskab er, at hvis vi underkaster os, er der ingen ende på de lyksaligheder der venter os i evigheden. Advarslen gælder dem, der ikke vil underkaste sig den Almægtige tyran. Dem vil det - som det fremgår med al ønskelig tydelighed - gå ilde. Læs selv brevet.

Så hvad…

Marxisme og liberalisme

- Karl Marx (1818-1883) beskrev (Das Kapital) mennesket som det burde være, Adam Smith (1723-1790) beskrev (Wealth of Nations) mennesket som det er.

Er dette en rigtig tanke? Eller er der tale om to potentielt lige destruktive politiske systemer eller tankegange?

Jeg tror, at det er rigtigt at sige, at på bunden af både den marxistiske og den liberalistiske analyse ligger spørgsmålet om ejendomsretten. I marxismen hævdes det at den private ejendomsret bør afskaffes, ja at historien selv som følge af klassekamp, det at nogle (få) ejer det meste og at andre (mange) ejer lidt, automatisk vil føre til afskaffelsen af den private ejendomsret. De mange vil nødvendigvis med magt fratage de få deres privilegier og ejendom og overføre den til gruppen (samfundet) (den dialektiske materialisme).

Omvendt hævder Smith med begrebet "den usynlige hånd" at idet mennesker søger deres eget bedste og følger deres egne mål, vil summen af deres bestræbelser nødvendigvis også føre til det fælles …

digt

mørket bruger også lysets ord
se, her er pølen hvor skiltene blinker og glitrer
kærlighed fred velsignelse
smerteløst som heroin
nemt som en selvkørende maskine
solgt af guddommelige løgnere og falskmøntere
slangen altid slangen
i stadig nye forklædninger
slangen med de glitrende flimrende blændende skæl
de siger:
fald ned og tilbed mig og jeg skal give dig alverden
det koster ingenting
(kun din sjæl)
og så lige 1000$
(hvem er smålig i sjæleanliggender?)
de siger:
du bliver
             (slangen)
gud som jeg
dog
lyset har sin pris
ingen kan købe det til dig
ingen kan forære dig det
kan nogen give dig styrke ved at løbe og træne for dig?
lyset koster noget
smerte anstrengelse stærk vilje opofrelse afsavn
selvstændig tilegnelse gennem evigheder
og den anstrengelse og udholdenhed det kræver
er dets tyngde og værdi

Trosbekendelse og bøn

Jeg forsager ikke djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Jeg tilgiver ham, for Kristus sagde: Tilgiv jeres fjender! Og i himlen er der plads til alle.

Jeg tror på Gudfader den Almægtige, på Hans kærlighed og barmhjertighed og mildhed og på Hans vilje til at tilgive mig når jeg fejler.

Jeg tror på Kristus, på hans kærlighed og vilje til at lede mig og alle til Gud.

Jeg tror på det evige liv i salighed og velsignelse for alle i Guds favn.

Fader, beskyt det hellige i os, giv os tryghed og vær med alle evigt!

digt

krigens janushoved
dette hæslige
se, det åbner begge munde og taler synkront:
"Vi er under angreb, derfor må vi dræbe,
os tilkommer magten med rette"
altid dette ansigt og denne hæslige tale
før Vest og Øst
nu Nord og Syd
de bomber der falder over fjenden
rammer samtidig rødderne i de værdier der er på begge sider
to ansigter
én krop og ét hjerte
hæsligt koldt sort

digt

her er så stille nu
jeg kan ikke finde ud af
om det er liv eller død
her er så stille nu
mit liv
en lang tortur
her er så stille nu
vi taler ikke meget
men det er som om
vi kender hinandens tanker
her er så stille nu

digt

hvad hvis...?

hvad hvis
livet ikke kun er en konkurrence
og det at komme først nogle gange er at komme sidst?
hvad hvis
du først finder ud af hvad et menneske er værd
når du har mistet alt?
hvad hvis
det at ofre alt ikke er noget offer
og du er den tanke voksen?
hvad hvis
kærlighed ikke kun er et ord i skåltaler
men virkelig?

Islam og Vandrer mod Lyset!

I dette indlæg vil jeg søge at vise, at ikke kun kristendommen men også islam ud fra grundteksterne og grundtankerne - og ud fra en sammenligning med Vandrer mod Lyset! og Gud forstået som lysets og kærlighedens Almagt - må anses for en fejlagtig lære hvor kun glimt af sandhed anes. Derudover vil jeg søge at vise, hvor katastrofalt visse tanker i islam (og Vesten) præger vores verden i dag:

1) Det gennemgående Gudsbillede i koranen lader sig næppe skelne fra djævelen. Eksemplerne på at koranen ("Gud") næsten svælger i de grusomme og evige helvedsstraffe, der venter "de vantro", de der ikke vil modtage Muhammed og koranen, de der er ulydige osv er mange;

Ex. Sura 27, vers 90, hvor der står (citeret efter Ellen Wulffs oversættelse af koranen fra 2006): "Men de, der medbringer det onde, bliver kastet på hovedet i Ilden". Eller Sura 13, vers 5: ""Når vi er blevet til støv, skal vi da blive til i en ny skabelse?" De tror ikke på deres Herre, og …

Ved et dødsleje

Her forleden havde jeg en lidt sælsom - oplevelse. Jeg sad ved min ven, Carsten XX´ s dødsleje på hospitalet i Odense. Carsten havde siden sin ungdom forsøgt at slå igennem som forfatter indenfor en række forskellige genrer, men intet var for alvor lykkedes ham.

Hans venner vil sige, at han er en slags åndens eller intellektets ti-kæmper; orienteret og uddannet lidt her og lidt der, intet dog helt til bunds og i dybden. Hans forfatterskab består ret beset af en række spredte tanker og skitser, dog ikke uden glimt af dybtgående og skarpt geni.

Andre vil kalde ham en halvstuderet røver. Men nok om det.

Jeg havde dog store forhåbninger knyttet til hans person, og det var med sorg, at jeg nu så en adskillelse i øjnene. Jeg håbede - ved at sidde hos ham til det sidste - at få et sidste, afgørende ord eller indsigt.

Det var hen ad aften og udenfor hospitalsvinduet forsvandt det naturlige lys lige så stille. Jeg ser med undren mit og hans spejlbillede i den mørknende rude, og tænker: Hvem er…

Kristendommen og Vandrer mod Lyset!

For at kunne danne sig en mening om hvilken af de to lærer, kristendommen og Vandrer mod Lyset, man finder mest meningsfuld og tættest på sandheden, er det nødvendigt først at søge at bestemme så nøjagtigt som muligt, hvad kristendom og hvad Vandrer mod Lyset er og hvad de lærer.

Nu er det klart, at begge lærer bliver tolket forskelligt og den tolkning jeg her vil forsøge kan kun betragtes som min egen opfattelse, baseret på grundteksterne indenfor evangelisk-luthersk kristendom og Vandrer mod Lyset. De tekster jeg bygger på er;

1) Bibelen (dansk autoriseret oversættelse fra 1992)
2) Martin Luther, Sämtliche Werke, Elibron 2006
3) Martin Luther, Gesammelte Werke, Herausgegeben von Kurt Aland
4) Søren Kierkegaard, Samlede værker, Gyldendal, 1962
5) Vandrer mod Lyset! udgivet ved Michael Agerskov, 1920
6) Forsoningslæren og genvejen, udgivet ved Michael Agerskov, 1920
7) Spørgsmål og Svar, udgivet ved Michael Agerskov, 1929-30

Hvad er kristendom? Det er der rigtig mange bud på. Mit ege…

det uudsigelige, det usagte

nogle ting er så skrøbelige, flygtige, betyder så meget og dør hvis de bliver sagt

andre ting vokser til uhyrer, til svigt og forlis hvis de ikke siges

nogle gange er det mindste det største og det største det mindste

nogle gange er det mest undselige det mest værdifulde, mens tomheden larmer mest

det gode er bedre, det onde værre end det synes ved første blik

og demonstrativ kærlighed klinger så falsk

poem

Note: This is an english translation of my latest poem which I have made myself. As before, I want to apologize in advance for any inaccuracies or misconceptions in the translation
____________________

loosing you

I

two acrons are put in the same field
grow in the same garden
uniting branches and roots
suddenly
lightning strikes
splitting the tree
leaving a lonely charred stump
screaming

II

they say that in certain parts of asia
they put the dead on hillsides
for vultures and other birds to feed on
here they do that with those burned by love
the living
or
the little boy in morantes´ aracoeli
who invents a hatred to protect his heart
against the unfathomable sorrow of love
or
the inscrutable smile of robert de niro in the opium den
in an old movie
perhaps taxi driver
and all those who love turns into wrecks
and all those who shrink from love
like from an abyss
and those who love turns into children
what´ s up mommy, i´ m right here daddy dear
and all those who as middleaged have to adm…

digt

at miste

I

to agern lægges i samme jord
gror i samme have
fletter grene og rødder sammen
pludselig
lynet slår ned
flækker træet
tilbage står en ensom forkullet stub
og skriger

II

man siger at visse steder i asien lægger de de døde ud på bjergskråninger
til føde for gribbe og andre vilde fugle
her gør de det samme ved dem der brændes af kærligheden
de levende
eller
den lille dreng i morantes himlenes alter
der opfinder et had for at beskytte sit hjerte mod kærlighedens bundløse sorg
eller
robert de niros uudgrundelige smil i opiumshulen i en gammel film
måske taxi driver
og alle dem som kærligheden gør til vrag
og alle dem der gyser tilbage for kærligheden
som for en afgrund
og alle dem som kærligheden gør til børn
hva så lillemor
jeg er lige her lillefar
og alle dem der som midaldrende må indrømme
at det de altid har søgt hos kvinder er en mor
tryghed mildhed blidhed
og alle dem der som hundehvalpe bliver ved med at hoppe op
ved et venligt blik
eller
pamuks lykkelige ægteskaber og de…

Krigens anatomi

Efter at Vesten nu i over et årti har startet og udkæmpet tre krige, i Afghanistan, i Irak og i Libyen må det være tid til eftertanke. De verdenspolitiske forhold i dag er sådan, at Vesten (primært USA), besidder en overvældende militær overlegenhed. Men har vi - moralsk - ret til at bruge denne magt? Jeg vil pege på i det mindste to uheldige ting, der er kommet ud af de tre nævnte krige:
1) Ved at bruge vores overlegne militære magt i de tre lande, har vi - ved at gennemtvinge et regimeskift - "hugge hovedet af uhyret" - skabt et magttomrum, et magtvakuum, der i alle tre tilfælde har resulteret i langvarige og yderst voldelige og blodige borgerkrige. Dette synes at være en uundgåelig konsekvens. Det synes umuligt at skabe en rationel "exitstrategi", som kan - i hvert fald på kort sigt - skabe fredeligere og bedre forhold for befolkningerne i de invaderede lande. Det lader til, at en rationel exitstrategi ikke er mulig, da alle efter at magtens "hovede" …

to digte

I

vi troende
labber frelsen i os som mælk fra de hellige skrifter
vi finder en klynge at synge med
og sangen stiger til himlen
og jeg tænker mig at Gud må holde sig for næsen
omkvædet:
fanden tage de ikke-troende
fanden tage de troende
fanden tage de andre
jeg tror på
gud
darwin
kioskdamen
cirkus benneweis
jeg, den retfærdige
leder efter en bog der er tung nok til at smadre dig
jeg, den rene
kaster den første sten
av, for satan
jeg fik noget tungt i nakken
hjælp!

II

angsten for djævelen i mit indre:
mig selv
derfor har jeg altid kun været en halv mand
eller ingen
på vild flugt fra mig selv

Is the bible or the qu´ran the full and whole truth?

Note: This is an english translation of my latest blogpost which I have made myself. I want to apologize in advance for any inaquracy in the translation

________________________________

Besides the mere principle argument that might be held against the thought, that the bible or the qu´ran (or any text) is the full and whole truth given to us humans by God - that it is impossible and contradictory to claim, that only God is omniscient, that the fall of "Adam and Eve" happened because they wanted to be like God in His omniscience, whereafter God reveals "all truth" to us humans in the bible or the qu´ran (or any text, including "Toward the Light") - it is easy to show (at the risk of saying the selfevident) that neither the bible nor the qu´ran (or other texts) can contain all truth, because in the bible and the qu´ran you look in vain for;

- the true distance from the Earth to the Sun, the size of the Universe, its structure etc

- what happens at excactly…

Er bibelen eller koranen den fulde og hele sandhed?

Ud over det rent principielle der kan anføres mod tanken om, at bibelen eller koranen (eller en hvilken som helst tekst) er den hele og fulde sandhed givet os mennesker af Gud - at det principielt er umuligt og selvmodsigende at hævde at kun Gud er alvidende, at syndefaldet skyldtes "Adam og Evas" ønske om at blive lig Gud i alvidenhed (til at kende godt og ondt) hvorefter Gud åbenbarer "al sandhed" for os mennesker i bibelen (eller koranen eller en hvilken som helst tekst (inklusive "Vandrer mod Lyset!")) - så er det let at påvise (med fare for at sige selvfølgeligheder) at hverken bibelen eller koranen (eller andre tekster) kan rumme al sandhed fordi man i bibelen og koranen fx leder forgæves efter oplysninger om:

- afstanden mellem Jorden og Solen og universets størrelse, indretning osv

- hvad der sker netop i dette øjeblik på Sdr Boulevard i Odense, i en given bygning på New Zealand osv

- hvilke tanker et tilfældigt menneske netop i dette øjeblik har,…

Skizofreni i litteraturen

Når man som jeg lider af en alvorlig sindslidelse, skizofreni, og har gjort det i mange år, kan det undertiden lindre lidelsen at møde mennesker i samme situation eller læse litteratur som beskriver lidelsen.

Jeg har altid læst meget, og har lagt mærke til forskellige skønlitterære beskrivelser af nogle af de meget pinagtige symptomer som for mig ledsager skizofrenien. Jeg vil her kort nævne nogle af de beskrivelser jeg er stødt på. Måske kan det også for andre med denne sygdom vise, at vi ikke er alene på de smertelige veje vi betræder.

De første jeg kommer til at tænke på er to græske myter; den om Ikarosog den om Sisyfos.

Myten om Ikaros handler om denne figur, der flyver for tæt på Solen og brænder sine vinger, hvorefter han styrter i havet. Udover de mulige religiøse konnotationer (syndefaldsmyten; mennesket der i overmod vil være som Gud og efterfølgende bliver forvist fra Paradis)kan denne myte siges at beskrive det overmod, det hovmod eller storhedsvanvid som vist desværre er …

digt

nå men anyway
spøg til side nu til noget sjovt
som trommeslageren i vores gamle rockband
earl grey
benny sagde og lavede en hvirvel
og så lo vi
ellers var vi dødsens alvorlige
14 år
vi havde farvet håret gråt
og følte fuldt ud livets tynge
og ingen skulle fanme nosse rundt med os
så stod den på flade ad libitum
nå men altså
jeg var på vej til fastelavnsfest med sofie min datter
da jeg ser store michael
som jeg ikke havde set i 32 år
og som tiden dog går
komme spurtende hen ad fortovet
og to sekunder efter min gamle psykiater på hvinende dæk
ville jeg have sagt hvis han havde været i bil
men også han i fuld spurt på apostlenes heste
og med ansigtet fortrukket i vrede
med blikket fikseret på flygtningen et par meter væk
men jeg fik ikke tid til at fordybe mig i minder om store michael
som vi ærbødigt kaldte ham
og alt det fis vi lavede
for nu trak sofie mig i ærmet
hun ville skynde sig hen til festen
og var dødspændt og lidt angst
med et smil i hele kroppen
for kunne hun slå tønden ne…

digt

velkommen her i parken
stedet med den bedste underholdning hvor folk har det sjovt
opsvinget har bidt sig fast
sammen tager vi endnu en tur i karussellen op og ned
denne hellige lektie skriver jeg
jeg vil elske og ære dig i medgang
hvis du kommer til eksistensens rand og overvejer at springe
så giver jeg dig et diskret puf
forvent ikke barmhjertighed
forvent grusomhed og fordømmelse
opsvinget har bidt sig fast
tag med på endnu en tur op og ned
drøm din drøm om velstand magt penge og sex
gå din søvngang og stødt vore soldater
der kæmper for din drøm til døden for døden
og for at ingen skal vække dig sov sødt
denne hellige lektie skriver jeg
de sidste dages hellige marcherer overalt
opsvinget har bidt sig fast
den usynlige hånd som sikrer din drøm
er den samme som den der puffer dig hvis du i fortvivlelse overvejer at springe
forvent ikke barmhjertighed og tilgivelse og medfølelse i den yderste smerte
forvent løftede øjenbryn og irritation over dit spørgsmål om liv
en sten i skoen er …

digt

desperation

I

to satte herrer i aftenskumringen
de slentrer roligt af sted med hænderne på ryggen
fordybet i samtale om økonomi og fast ejendom
begge
                                                       (bindegale)
velnærede
pondus
                                                        (og voldelige)
den ene er
                                                        (min far)
én jeg kender
han er den
                                                         (mest voldelige)
blideste
og sådan
                                                         (lyver jeg)
tegner jeg dit portræt
i mit hjerte er du
                                                         (djævelen)
den første jeg husker
                                                          (sorgen)
jeg
                                                          (driver dig ud)
elsker dig

II

jeg har lige købt en ny telefon for 17 dage siden
men den har ikke ringet endnu
jeg spekulerer på om der er noget galt med den
kludder i sof…

Hovedanklagen mod og dommen over mennesket i bibelen og koranen

Igen vil jeg prøve at holde billedet af Gud som lysets og kærlighedens Almagt op mod de tekster, bibelen og koranen, som af nogle betragtes som hellige, og søge at besvare spørgsmålet:

Hvad er hovedanklagen og dommen over mennesket i disse tekster, og er denne anklage og dom forenelig med Gud som lysets og kærlighedens Almagt?

Efter min vurdering er hovedanklagen og dommen over mennesket i bibelen og koranen, at mennesket ikke vil adlyde Gud og at vi - eller nogle af os - har andre guder end den ene sande Gud. Dommen er fortabelsen hvis ikke vi vender om og overgiver os til eller tror på Gud.

At mennesket ikke vil adlyde Gud kommer fx til udtryk i bibelens syndefaldsmyte (1. Mos. 3), hvor mennesket angiveligt er ulydig mod Gud ved - mod Hans ord og forbud - at spise af Kundskabens Træ, forledt af "slangen".

Menneskets ulydighed kommer i bibelen også klart til udtryk fx i Jeremias´ bog i Det gamle Testamente, hvor det fx i en lignelse ("De gode og de dårlige figner"…

digt

i vesten er vi vante til store ord
nu slasker de om os som et for stort sæt tøj
genevekonventionen
menneskerettighedserklæringen
demokrati
borgerrettigheder
sig:
guantanamo
sig:
målrettede drab foretaget af stater med droner eller specialstyrker
sig:
uønskede mennesker der drukner i middelhavet
sig:
valg med uønskede resultater som bliver annulleret
sig:
masseovervågning
de store ord slasker om os
vi kæmper for at befri os fra og omgå den sidste rest af humanitet
en iskold understrøm eroderer civilisationens fundament
i hvert ansigt i hvert blik et spørgsmål og en angst og en forvirring
en følelse af fald og jorden der forsvinder under vores fødder
de neokonservative fik deres evige krig da terror blev udråbt som krigshandlinger
en krig der ikke kan vindes eller afsluttes
undtagen gennem det totale diktatur hvor mennesker er frataget al ret og mulighed for at tænke og handle frit
sådan virker slangens gift:
den får os til at selvdestruere
ødelægge det vi kæmper for
med det godes svær…

Kants moralfilosofi

I sin moralfilosofi som han formulerer den i "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" (1785) og "Kritik der praktischen Vernunft" (1788) skelner Immanuel Kant grundlæggende mellem pligt, der bestemmes af fornuften, og tilbøjelighed, der bestemmes af følelser (lyst/ulyst/lyksalighed osv). Pligt og tilbøjelighed er hos Kant ikke nødvendigvis komplementære. De handlinger vi udfører af pligt udgør ifl Kant den egentlige moralske værdi.

For at moral og moralske påbud og forbud (moralske love) skal give mening, er det nødvendigt at forudsætte menneskets frihed. Kant siger et sted i de nævnte værker, at vi ikke kan bevise friheden, men er nødt til at antage den for at kunne tale om moral. Det giver ingen mening at sige, at jeg skal gøre sådan og sådan, og undlade at gøre dette eller dette, hvis ikke jeg har et valg, en frihed til enten at handle sådan eller sådan eller lade være.

Derudover bygger vores love, vores retssystem på tanken om menneskets frihed, idet det ikke vi…

Den danske debat om islam og muslimer

I et forsøg på at nuancere den danske og vel også europæiske debat om islam og muslimer vil jeg sige, at man i debatten ofte støder på en ejendommelig antagelse, nemlig at islam er en entydig religion eller ideologi som alle muslimer deler, og at det kræves af enhver muslim at han eller hun fuldt ud kender koranen og skal stå på mål for alt hvad der står i dette skrift og derudover er ansvarlig for alt hvad alle muslimer gør af godt eller ondt.

Hvor mange danskere mon har læst (hele) bibelen (næppe ret mange), og hvor mange danskere føler sig ansvarlig for alt hvad der står i dette skrift (formentlig endnu færre) og i øvrigt er ansvarlig for alt hvad alle kristne i verden gør af godt eller ondt (næppe én).

Hvorfor denne forskel? Hvorfor denne negative forskelsbehandling? Mon ikke fordi vi inderst inde føler os hævede over og mere værd end muslimer, og således har svært ved at leve op til de nok så besungne danske værdier som vel bla indbefatter tanken om lige menneskeligt værd uanset …

To veje

Som følge af teknologiske og medicinske landvindinger taler nogle i disse år seriøst om at forbedre mennesket. Med forbedre menes af og til forbedring af intelligens, hukommelse og andre ting, der med en samlebetegnelse kan kaldes menneskets funktionalitet.

Forbedringen tænkes gennemført ved hjælp af medicin, fx indtagelse af Ritalin eller andre psykogene stoffer (Ritalin er oprindelig udviklet til at behandle ADHD og skulle kunne gøre mennesker i stand til bedre at koncentrere sig og yde intellektuelt), eller på sigt ved at skabe en delvis sammensmeltning mellem menneske og maskine ved fx at indoperere computerchips i menneskets hjerne o lign.

Forbedringen defineres positivt - bedre hukommelse, højere intelligens osv. Men hvad er etikken i dette? Kan man sige med et billede, at den positivt definerede forbedring af menneskets funktionalitet handler om kampen om at blive den største haj i bassinet, og at forbedringen indgår i den konkurrence, som også er nedlagt i os biologisk (kampen…