Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Viser indlæg fra juni, 2011

Lys og mørke 2

Som jeg tidligere har skrevet, så er en af mørkets egenskaber, at det søger at undrage sig at blive set i øjnene. Derudover udgiver det sig også ofte for at være lys. En direkte virkning af dette er, at de tanker og handlinger, som er inspireret af mørket, vil vi mennesker ofte have svært ved at huske - de er fortrængte. Denne fortrængning kan vare i ganske lang tid - indtil mennesket ved en indre eller ydre foranledning (måske som led i en (selv-) terapi) begynder at udrense det mørke, der har forurenet vedkommende, og som umiddelbart undrager sig bevidst erkendelse. Det afgørende er her, som jeg også har skrevet tidligere, viljen til at se "trolden" - mørket - i øjnene.

Hvad er fremskridt?

I disse år diskuteres alternativer til den gængse økonomiske vækstmodel, og nogle stiller spørgsmål ved, hvad fremskridt egentlig er. Dynamoen for denne diskussion synes at være de aktuelle kriser indenfor finansverdenen, miljøkrisen osv. Det er som om, at vi er ved at støde på nogle grænser med det etablerede økonomiske system og de gængse forestillinger om, hvad fremskridt er. Fortællingen om den evige, materielle vækst synes at have spillet fallit. Hvad kan vi sætte i stedet? Mit bud er et øget fokus på menneskets åndelige vækst og trivsel. Det siger sig selv, at et økonomisk system, der bygger på egennytte, ikke fremmer en sådan sund, åndelig vækst, men derimod ofte er med til at forkrøble de menneskelige, sande værdier som kærlighed, tolerance, åbenhed osv når enhver er sig selv nærmest. I VmL lærer vi, at godt og ondt er realiteter, dvs reelt eksisterende energiformer eller fænomener; lys og mørke. Sandt fremskridt må derfor være, at lyset langsomt, gradvist får større

Tanke og vilje 2

Tanker kan betragtes som enheder. Et billede herpå kan være en kugle. En tanke kan være inspireret af lyset eller af mørket - eller af en blanding af lys og mørke. Når viljen træder til tanken, polariseres lyset eller mørket i tanken og viljen. Det polariserede lys bliver derefter en evig del af os, hvorimod det polariserede mørke atter må afpolariseres ved individets sorg og anger.

Udødelighed

I VmL lærer vi, at det udødelige i mennesket er vores tanke og vilje. Derudover lærer vi, at enhver af os har et udødeligt evighedslegeme - tanken og viljens legemlige iklædning; dette evighedslegeme er usynligt for det menneskelige øje, men kan fornemmes eller ses af clairvoyante mennesker som menneskets aura. Vi opbygger til stadighed - udvikler - det evige i os - tanken og viljen - ved vores tanker og handlinger. De tanker og handlinger der udspringer af lyset, bliver tillige en evig del af vores personlighed - af vores tanke og vilje - og dermed af vores udstråling eller aura. De tanker og handlinger der udspringer af mørket, det onde, er kun midlertidige og ikke evige dele af os.

Retfærdighed

Den guddommelige retfærdighed er repræsenteret ved gengældelsesloven, der er blevet formuleret klarest ved sætningen, "som du sår, skal du høste". Denne guddommelige retfærdighed virker både med alt det positive vi tænker og gør og med det negative. Men man bør vide at mht det negative, synden, så står Guds og menneskers kærlighed og barmhjertighed over gengældelsesloven.