Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Viser indlæg fra december, 2014

4 digte

1. påfuglen

som alle hanner går jeg med løftet hale foran hunnerne
alle kneb gælder
jeg træner som en gal
jeg læser svær litteratur
pis
jeg kunne lige så godt købe mig en knallert

2. sår

er andre mennesker også åbne sår
er andre lige så fremmede
hvem skal trøste os
hvordan har du det
godt
pis

3. jeg kan li at se på damer

jeg tænder på det slidte look
kurver og fede lår
jeg afskyr reklamernes og pornoens glatte saltløse
de vrider sig og vil ha penge
muldvarpen skriger hver gang den bliver halet op af lommen
pis
hvis du mener at det er dig
så drej 000 for hjælp
mig

4. råb

er mit liv en ærlig vilje til sandhed
eller et råb om fisse og kongemagt
play my woman
pis

En sammenligning af Gudsbilledet i bibelen, koranen og "Vandrer mod Lyset!"

Som jeg har forsøgt at argumentere for tidligere, så må - hvis Gud eksisterer og Han er det Højeste Væsen - Gud være den Ene Alvidende, Alkærlige og Almægtige, Lysets og Kærlighedens Gud og Fader. Tanken bygger på den simple antagelse, at lys og kærlighed er de højeste værdier i livet, hvorfor det Højeste Væsen naturligt må være disse højeste værdiers repræsentant og behersker i fuldkommen grad. Gud er altså den Ene Fuldkomne.

Hvis dette er rigtigt, kan det være interessant at se, hvilke religiøse grundtekster, der bedst afspejler denne tanke, og dermed kommer sandheden nærmest. Med det samme må - som jeg også før har forsøgt at argumentere for - det udelukkes, at nogen religiøs tekst kan give a l sandhed; dette følger logisk nødvendigt af den tanke, at Gud som den Ene ved alt, hvorfor Han ikke kan åbenbare a l sandhed for mennesker. 

Men hvilken religiøs grundtekst afspejler altså bedst den tanke, at Gud er den Ene fuldkomne, Lysets og Kærlighedens Alvidende Almagt? Hvor står det Gu…

digt

en dag i nina ottesens liv

et liv i et æg
en weekend med gardinerne trukket for
de 2 sidder på trappestenen i den lave vintersol deler en smøg
gennemkneppede og glade
måske
siger han og ser på dig med et skråt smil
er du om 25 eller 30 år en sølvkvinde der går til kloge koner
har fuldstændig styr på
st germain
kosmos
nisser
endnu med salt
men ingen at dele det med
måske er din mand rig
måske kræver han tak fordi han ofrede dig
måske flæber han når han er fuld
for han røg med i købet
og så går du til andre som kan ruske dig
ulykkelig og fuld af bebrejdelse
og din mand brænder når dit indre smiler til en anden ikke ham
og han ønsker den anden død
men dig mest
efter langsom tortur
og det er gengældt
måske vil du så tigge om storm fordi du ligger i mosevand
og så
når ildstormen kommer når døden brænder og brænder ud
så vil du leve
det er statistik
mennesker fødes gennemsnitligt som 55 årige.
jeg er gravid, siger du

Begrebet tros betydning for frelse og fortabelse i kristendom og islam

Under antagelse af at Gud eksisterer og er kærlig, ansvarlig og retfærdig vil jeg her undersøge begrebet tros betydning for frelse og fortabelse i kristendom og islam. I begge disse religioner er tanken om frelse og fortabelsen således især knyttet til begrebet tro.

Men først nogle grundlæggende spørgsmål:

Kan et endeligt væsen (mennesket) begå en uendelig synd, og dermed pådrage sig en uendelig straf (fortabelsen; evige lidelser i helvede)?

Kan en forkert troende, en vantro, i kraft af sin vantro (evt ikke-tro) siges at begå en uendelig synd, og at hans eller hendes evige straf derfor er retfærdig?

Bliver et endeligt væsens (menneskets) synd mod et uendeligt Væsen (Gud), fx ved ikke at tro eller tro forkert (vantro), uendelig og straffen derfor også uendelig (fortabelse)? Bliver synden uendelig fordi den begås mod et uendeligt Væsen?

Kan et menneske ved egen kraft komme til den rette tro, eller afhænger dette af Gud?

Hvis trosspørgsmålet, det om et menneske kommer til den rette tro, …