Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Viser indlæg fra marts, 2017

Opsats 47; Når foråret kommer..

Når foråret kommer, og Solen får magt, tør de dybfrosne have og floder, og tømmer, dyr, mennesker, træer, planter, der har været indefrosset og er døde i kulden, hvirvler rundt i floder og have, der igen begynder at strømme. Sovjetunionen, Bosnien, Kosovo, Irak, Tunesien, Egypten, Libyen, Syrien. Mennesker rækker mod Solen, omfavner prøvende, tøvende hinanden. Hvorfor lod vi vinteren komme over os, spørger de. Der findes intet svar, men vinteren kom. Nu er det forår, og Solen får mere magt, dybfrosne have og floder strømmer og bølgerne hæver og sænker sig langsomt, som åndedrag eller hjerteslag, tømmer, dyr, mennesker, træer, planter hvirvler rundt, de har været frosset nede, som lig i isen, de levende rækker tøvende ud efter Solen, hinanden. Sovjetunionen, Bosnien, Kosovo, Irak, Tunesien, Egypten, Libyen, Syrien, listen er lang og længere end denne. I hjertet sværger vi: Aldrig mere vinter!

Nyt skrift om islam

På min hjemmeside er jeg ved at skrive og offentliggøre et nyt skrift om islam ( carstenplougolsen.dk - nonfiction - islam). I skriftet søger jeg at vurdere verdensreligionen islam og filtrere dens hellige skrift, koranen, og andre centrale kilder til islam ud fra det billede af Gud som Vandrer mod Lyset tegner, Gud som Lysets og kærlighedens Almagt, den Gud som har åbenbaret sig for mig i glimt. Det er gratis at downloade skriftet, som foreligger i pdf-format, og det vil blive offentliggjort lidt efter lidt efterhånden som arbejdet skrider frem, og enhver kan læse, dele og kopiere manuskriptet som man vil.

Brev fra fremtiden; glimt af et muligt liv

Vil der findes penge om 50 eller 100 år? Som det er nu tjener vi penge når vi udfører et arbejde som andre efterspørger og er villige til at betale for. Hvis robotteknologien med tiden vil overtage produktion, forarbejdning og distribution af livsfornødenheder og luksusvarer fx ved gennemteknologiserede landbrug og selvkørende biler og droner, hvilke typer arbejde vil så være tilbage som lønnede jobs? Omsorg og pleje? Men også her findes der allerede robotteknologiske løsninger. Hvis der ikke længere, fx om 50 eller 100 år, findes arbejde, findes der derfor måske heller ikke penge eller penge i en anden form. Hvis der ikke længere findes penge, findes der en grund mindre til at slås, begå kriminalitet og gå i krig. Slut med økonomiske kriser, aktiebobler og økonomisk kriminalitet. Er det pengeløse samfund, hvis det kommer, mere fredeligt, mindre præget af vold, krig og kriminalitet? Vi kan ikke vide det. Men måske vil Marx - ironisk - få ret. Ikke fordi proletarerne tilkæmper si

Islam og terror

Gud findes, og Han er den Højeste, Lysets og kærlighedens Almagt Med forskellige spidsfindige fortolkninger af Islam forsøger uhellige krigere at retfærdiggøre deres vildskab, ondskab og grusomhed. Det er ikke Islam der tiltrækker svage sjæle til at udføre grusomhederne, terroren, men selve vildskabens og ondskabens gerninger, og den blasfemiske fernis af religion, der udbasuneres fx på nettet. Der er to muligheder: Enten tillader Islam de grusomheder, som begås i den Højestes Navn, og så er Islam en formørket og grusom religion, hvis Gud mere ligner en djævel; Eller Islam tillader ikke disse handlinger, og de såkaldt hellige krigere er lovløse, ondskabsfulde, grusomme forbrydere, der handler mod den Højestes bud og Vilje, 'du må ikke slå ihjel'. Heldigvis forsøger andre magtfulde kræfter inden for Islam at modsige grusomhederne og ondskaben og udstille de uhellige krigeres blasfemi. Gid disse kræfter der sætter sig mod det onde må sejre!

Fra dagbogen

I mange år tænkte jeg, at livet var lidelsesfuldt, smertefuldt, og at døden ville være en befrielse; at med andre ord livet var ondt og døden god. Nu forstår jeg, at det er omvendt: At livet er godt og døden ond. Livet er i lyset, det gode, døden er i mørket, det onde. Gad vide hvor mange af mine lidelser, der som en art selvopfyldende profeti er fremkaldt af min gamle, bagvendte tanke?

Krigen i Irak, 2003, og den evige krig

Der synes at være enighed blandt forskellige journalister og iagttagere om, at den USA ledede invasion af Irak i 2003 hvilede på falske påstande om et link mellem Saddam Hussein og al Qaida og falske påstande om irakiske masseødelæggelsesvåben. Fx Joby Warrick skriver i bogen, Black Flags - the rise of Isis, at påstandene var falske, at amerikanske efterretningstjenester vidste det, men at Bush administrationen havde besluttet at gå i krig og blot søgte et påskud til at gøre det. Warrick og andre undlader derefter at stille det indlysende spørgsmål: Hvis man vidste, at linket til al Qaida og masseødelæggelsesvåben var falsk, hvorfor ville man så absolut gå i krig, stik mod sine egne efterretningstjenesters viden og råd? Hvorfor? Var det en personlig vendetta affødt af Bush seniors første Irakkrig, som Saddam overlevede, var det olie eller var det (latterligt) ud fra en tanke om, at hvis det irakiske diktatur faldt, ville de forskellige mellemøstlige diktaturer falde som dominobrikker

Jeget og udødelighed

I sin bog, The God Delusion (da. Illusionen om Gud), citerer Richard Dawkins Mark Twain for at sige om døden, at han ikke frygtede den, for han havde været død i milliarder og milliarder af år før han blev født og havde ikke lidt noget i den forbindelse. Og Dawkins giver et billede på, hvordan det ateistiske synspunkt kan føre til en holdning til livet som dyrebart; hvis vi består af forskellige kombinationer af DNA og sandsynligheden for, at netop den kombination af DNA vi kalder 'jeg' er så utrolig lille og at den engang vil ophøre med at eksistere, så står vi hver med et liv, som er det dyrebareste og mest usandsynlige af alt. Så livet uden Gud eller uden troen på Gud behøver ikke være tomt og meningsløst; i nogle tilfælde det stik modsatte. Hvis vores liv er indrammet af to dyb, to evigheder, og vi kun har denne korte tid som helt usandsynligt men alligevel virkeligt er faldet i vores lod, kan livet ses som et dyrebart mirakel. Men jeg skal forsøge at give et a

Myten om Abraham

Myten om Abraham er en central fortælling om tro, som deles af de tre store monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam. Det fortælles blandt andet om Abraham, at Gud pålagde ham at ofre sin søn Isak, at Abraham var parat til at adlyde Gud, men blev stoppet i sidste øjeblik af Gud selv. Hvordan ser denne myte ud, hvis vi filtrerer den gennem det billede af Gud, jeg har foreslået, og som kan læses ud af Vandrer mod Lyset; Gud som Lysets og kærlighedens Almagt? Vil en sådan Gud pålægge et menneske at dræbe sit eget barn for at teste dette menneskes tro? Kierkegaard har viet myten om Abraham et helt skrift, 'Frygt og bæven', og spørger her bla: Findes der en teleologisk suspension af det etiske? Dvs kan Gud for at teste et menneskes tro pålægge dette menneske at udføre en uetisk handling (et drab)? Eller med andre ord: Står tro over etik? Man kunne også spørge: Kan Gud pålægge et menneske at udføre en handling, der strider mod et af Hans egne bud ('du må ikke slå

Opsats 46; Kender du ham, kender du det?

Han har et hjerte af guld, guld han kan købe ting for, ting han kan miste sig selv til. Som en barneskygge jage rundt langs mørke veje og søge det du mistede eller aldrig havde, mennesket i dig selv, menneske måtte du selv blive, skabe dig selv fra grunden ud af intet. Og når du søgte kvinden, søgte du også et menneske eller et billede af det du gerne ville være eller savnede, måske er kærligheden en famlen i mørke efter netop det, måske dig selv. Og når du begærede var det en søgen i tomheden efter noget hun var eller du troede hun var, noget ukendt og uforklarligt, et punkt, et støvkorn, en lille urenhed der blotlagde hendes adel i kontrast, hende, netop hende, og du fortabte dig i hendes billede og det du troede hun var, din sjæls inderste længsel. Og længe efter du fandt eller troede du fandt var du stadig en søgende, hastende gennem verden med tomme hænder i længsel efter at blive set eller i angst for at blive opdaget, fra billede til billede, fra reklame til reklame, stående

Kort om Vandrer mod Lyset

Hvis Vandrer mod Lyset er sandhed gælder følgende: 1) Gud findes og Han er en Lysets og Kærlighedens Almagt, en tryg og varm og nær Gud og Far for alle mennesker 2) En fælles universel dommedag hvor nogle mennesker går ind til evig salighed, andre til evig fortabelse vil aldrig indtræde 3) Fortabelsen findes ikke som mulighed 4) Alle mennesker vil engang indgå i Paradis til evig salighed og fred 5) Hvis Jorden er truet, griber Gud ind 6) Det vigtigste er ikke hvad vi tror på, men hvordan vi behandler vores medmennesker og at vi søger at højne og forædle vores ånd 7) Det evigt onde findes ikke 8) Der findes ikke en fælles, universel vej til Gud; alle mennesker har sin egen personlige vej; dog er der en fælles mulig genvej, hvis første skridt er en tilgivelse af den dybest faldne, nu hjemvendte personlighed, Ardor (Satan) 9) Mennesket er grundlæggende godt 10) Menneskets ånd er udødelig og overlever det fysiske legemes død 11) Reinkarnation finder sted og vil fortsætte for den

Vandrer mod Lyset og kreationisme versus darwinisme

Gennem mange år har der pågået en diskussion om hvordan livet på Jorden er opstået og hvilke love dette liv er underlagt eller udvikler sig efter. Nogle mener at livet er opstået ud fra en guddommelig skabelse; andre mener at det er opstået tilfældigt og derefter udvikler sig ved naturlig udvælgelse (darwinisme; evolutionsteori). I denne diskussion stiller Vandrer mod Lyset sig midt imellem eller måske rettere ved siden af. Det Vandrer mod Lyset siger er kort: Gud nedlagde engang i tidernes morgen en del livskim eller livsurbilleder i Jordens lysomhylning, men disse kim blev ødelagt ved de ældstes fald og fremkaldte de latente kim til liv ud fra mørket og ikke lyset, som det var Guds hensigt. Senere (efter det biologiske livs fremkomst) skabte de ældste det fysiske menneskelegeme også ved nogle urbilleder, men disse var af mørket og ikke af lyset som de gudgivne kim. Derved opstod - ved denne ødelæggelse og skabelse - det biologiske og menneskelige liv vi kender i dag; forgængeligt