Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Viser indlæg fra september, 2015

Islam og Vandrer mod Lyset!

I dette indlæg vil jeg søge at vise, at ikke kun kristendommen men også islam ud fra grundteksterne og grundtankerne - og ud fra en sammenligning med Vandrer mod Lyset! og Gud forstået som lysets og kærlighedens Almagt - må anses for en fejlagtig lære hvor kun glimt af sandhed anes. Derudover vil jeg søge at vise, hvor katastrofalt visse tanker i islam (og Vesten) præger vores verden i dag: 1) Det gennemgående Gudsbillede i koranen lader sig næppe skelne fra djævelen. Eksemplerne på at koranen ("Gud") næsten svælger i de grusomme og evige helvedsstraffe, der venter "de vantro", de der ikke vil modtage Muhammed og koranen, de der er ulydige osv er mange; Ex. Sura 27, vers 90, hvor der står (citeret efter Ellen Wulffs oversættelse af koranen fra 2006): "Men de, der medbringer det onde, bliver kastet på hovedet i Ilden". Eller Sura 13, vers 5: ""Når vi er blevet til støv, skal vi da blive til i en ny skabelse?" De tror ikke på deres Herre,

Ved et dødsleje

Her forleden havde jeg en lidt sælsom - oplevelse. Jeg sad ved min ven, Carsten XX´ s dødsleje på hospitalet i Odense. Carsten havde siden sin ungdom forsøgt at slå igennem som forfatter indenfor en række forskellige genrer, men intet var for alvor lykkedes ham. Hans venner vil sige, at han er en slags åndens eller intellektets ti-kæmper; orienteret og uddannet lidt her og lidt der, intet dog helt til bunds og i dybden. Hans forfatterskab består ret beset af en række spredte tanker og skitser, dog ikke uden glimt af dybtgående og skarpt geni. Andre vil kalde ham en halvstuderet røver. Men nok om det. Jeg havde dog store forhåbninger knyttet til hans person, og det var med sorg, at jeg nu så en adskillelse i øjnene. Jeg håbede - ved at sidde hos ham til det sidste - at få et sidste, afgørende ord eller indsigt. Det var hen ad aften og udenfor hospitalsvinduet forsvandt det naturlige lys lige så stille. Jeg ser med undren mit og hans spejlbillede i den mørknende rude, og tænker:

Kristendommen og Vandrer mod Lyset!

For at kunne danne sig en mening om hvilken af de to lærer, kristendommen og Vandrer mod Lyset, man finder mest meningsfuld og tættest på sandheden, er det nødvendigt først at søge at bestemme så nøjagtigt som muligt, hvad kristendom og hvad Vandrer mod Lyset er og hvad de lærer. Nu er det klart, at begge lærer bliver tolket forskelligt og den tolkning jeg her vil forsøge kan kun betragtes som min egen opfattelse, baseret på grundteksterne indenfor evangelisk-luthersk kristendom og Vandrer mod Lyset. De tekster jeg bygger på er; 1) Bibelen (dansk autoriseret oversættelse fra 1992) 2) Martin Luther, Sämtliche Werke, Elibron 2006 3) Martin Luther, Gesammelte Werke, Herausgegeben von Kurt Aland 4) Søren Kierkegaard, Samlede værker, Gyldendal, 1962 5) Vandrer mod Lyset! udgivet ved Michael Agerskov, 1920 6) Forsoningslæren og genvejen, udgivet ved Michael Agerskov, 1920 7) Spørgsmål og Svar, udgivet ved Michael Agerskov, 1929-30 Hvad er kristendom? Det er der rigtig mange bud p