Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Viser indlæg fra februar, 2020

Højsang III

Når mørket - det vældige -
Rejser sig mod lyset jeg bringer
Storm mod ro
Jeg ryster og vil kun ligge i mørket
Lytte til varmens sagte susen i rørene
Dit åndedræt, du er der et sted
Et lys plantet,
Er sommer bragt nær

Ved bjergets rand, ved afgrunden
Jeg skælver når jeg ned med lampen lyser
Jeg drømmer om strand og varme og hænder
Alene, iskold vinternat ved polen
Dybet skiller mig fra menneskelandet
Jeg skælver for Uhyggesmagten
Et lys plantet,
Er sommer bragt nær

Trangen til flugt, tryghed, glemsel
Men jeg står og bliver stående
Som jeg forsøger: Urokket
Rystet i det inderste
Her står jeg, Gud hjælpe mig,
Jeg kan ikke andet
Et lys plantet,
Er sommer bragt nær

Jeg søger ly for stormen hos dig, min elskede
Og måske er det stormen
At søge livet i døden, lyset i mørket
Kun jeg selv kan bære min vægt, min sjæl
For dig ubærlig
Stryg en tændstik i dette mørke og det op lyses
Et lys plantet,
Er sommer bragt nær

Gud, jeg ligger og ryster i mørket
En lille fugl, katten kommer
Jeg huler hånden om flamme…

Højsang II

Gives Paradis for en slik,
For intet, for et sennepskorn?
Ja, det frø der er -
Ikke din tro - men din kærlighed
Gennem evighed,
Du vokse ind i Paradis

Jeg ser mod himlen, det uendelige rum
Sjælen isner, tænker -
Er det mit billede, er vi alene?
Kold som spot fremglimter da stjernen
Gennem evighed,
Du vokse ind i Paradis

Jeg ser det uendelige ydre
Hører talen om erobring, tanken om magt
Men den sande uendelighed er i det indre,
Tiden og udødeligheden
Gennem evighed,
Du vokse ind i Paradis 

Hvad hjælper det at vinde verden
Hvis prisen er dit hjerte
Til hvad nytte afklippe den grønne vinge
For at komme først og derved blive sidst
Gennem evighed,
Du vokse ind i Paradis

Du, krigsherre, se din fremtid
I slagmarkens lemlæstede kroppe
Den tid kommer hvor du bliver som dem
Ikke som straf, men for at åbne dit blinde øje,
Dog,
Gennem evighed,
Skal også du vokse ind i Paradis

Gnid, sjæl, dit hjertes magiske lampe
Se Guds Ånd fremspringe
Se den genlyse kærlighedens streng
Til dobbelt, ti-dobbelt, tusindfold hø…

Højsang

Nu sjælen stævner på havet ud
Ser sig selv i karmas spejl
Sår godt, sår skidt og høster snart
Gør dig smuk, sjæl
I morgen er du i Paradis

Nu sjælen spørger
Med hvad kranse mit flag?
Med hvad tegne mit billede?
Gør dig smuk, sjæl
I morgen er du i Paradis

Med kærlighed kranse sit billede
Det der hæfter, forbinder, forener
Fredens kilde, værdigheds krone
Gør dig smuk, sjæl
I morgen er du i Paradis

Kan evighed fremdrømmes?
Salighed og værdighed nås uden kamp?
Paradis let som intet, uden vægt og fylde?
Gør dig smuk, sjæl
I morgen er du i Paradis

Når uro er i sindet
Det er veer, sjælen der vokser
Fødes ud af sit trange svøb
Gør dig smuk, sjæl
I morgen er du i Paradis

Byrden du bærer: Dig selv, din vægt
Ved at bære vinder du styrke
Til evighed at bære uden at vakle
Gør dig smuk, sjæl
I morgen er du i Paradis


Skal vi byrden afkaste
Kræve løn før arbejdet er gjort?
Høste uden at så?
Gør dig smuk, sjæl
I morgen er du i Paradis

Fra hjerte til hjerte
Kærligheds net at skabe
Alle forbundne, alle tilvundne
Gør di…