Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Viser indlæg fra august, 2020

Den historiske baggrund for kundalini

 Jeg har tidligere i flere indlæg, fx  Syndefald, faustmyte og kundalini , skrevet om begrebet og fænomenet kundalini, som af nogle betragtes som en art guddommelig visdomskraft, eller endda en kraft eller energi, der bærer universet eller Verdensaltet. Virkeligheden er dog, at kundalini er af det onde og at den identifikation med Gud som den kan give ('jeg er Gud') er illusorisk. Den historiske baggrund for fænomenet er Ardors og de øvrige ældstes fald, hvor de ville være lig Gud og skabe som Gud; først udødelige væsener i deres egen lignelse, og siden - da dette viste sig umuligt - det dødelige, fysiske menneskelegeme (se Vandrer mod Lyset). Gud er En, og alle forsøg på at gå Ham i bedene og at ville være lig Ham er naturligvis umuligt. Dette indså de ældste ikke, eller de glemte det i det hovmod og den selvbeundring der greb dem, da Gud stillede dem direkte overfor mørket engang i tidernes morgen. Ved at ville være lig Gud forlader mennesker visdommens vej, og træder ind på

Kend dig selv

Kend dig selv,- Oraklet i Delphi  Hvad er livet andet end en lidenskabelig samtale med os selv,- Marcel Proust (citeret efter hukommelsen) Medmennesket er et spejl for os. Det medmennesket vækker i os - godt eller ondt - er et spejl og tegn på vores indre. Den der rummer skønhed kan se skønheden i enhver. Den der ikke rummer skønhed, kan heller ikke se den i andre, men kaster sine skygger på medmennesket. Medmennesket vækker både det vi ønsker at se i os selv og det vi ikke ønsker at se. Livet er dels udvikling, dels et spejlbillede - en status - for udviklingen. Det vi tænker og gør tilbagespejles i os selv. Det vi sår, høster vi. Den der sår hvede, høster hvede, den der sår kærlighed, bliver elsket, den der sår had høster had. Livet og medmennesket er lidenskabelig samtale og et spejl af vores indre. Vi ser os selv i medmenneskets og livets spejl. Kend dig selv! Se ud, se op, se ind. Så ved du hvem du er.