Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Viser indlæg fra september, 2013

Hvorfor er Gud usynlig?

Hvorfor er Gud usynlig? Eller sagt på en anden måde: Hvorfor åbenbarer Gud sig ikke direkte, synlig for alle? Dette kan der være mange grunde til. En af dem er anført i VmL; hvis Gud valgte i sin fulde lysstyrke og -intensitet at gæste jordplanet, ville alle menneskeånder viljeløst opsuges, tilintetgøres fordi de mangler den fornødne styrke til at være i Guds umiddelbare nærhed under sådanne forhold. En anden begrundelse tænker jeg mig skyldes en universel lov eller snarere mekanisme med hensyn til lys og mørkes indbyrdes forhold. Således reagerer mørket på enhver intensivering (udvikling) i lyset. Hvis derfor Gud nedsatte sin egen lysstyrke og gæstede jordplanet (som han kan og af og til gør ifølge "Spørgsmål og Svar") men på en sådan måde at menneskeånderne ikke blev tilintetgjorte, men - synligt for alle, ville et sådant magtsprog få stærke mørkekræfter i os til at reagere negativt imod os - da man jo må tænke sig at der dog ville være tale om en meget stærk lyspåvir

Er kristendommen sand?

Hvad er kristendom? Hvad er kristendommens inderste? Er det ikke følgende: Ved tro på - og ved ikke at forarges eller stiller sig ligegyldig - Kristi forsoningsdød bliver sjælen, der som udgangspunkt er tabt (ved syndefaldet) atter Guds, og således frelses mennesket fra den evige fortabelse. Er dette en rigtig udlægning af kristendommen? Hvis ja; er dette så sandt? Om dette kunne der strides længe - og det er der så vist også blevet i de årtusinder, der er gået siden Kristi liv og død og siden kristendommen grundlagdes af Paulus. Går man til mennesker med dette spørgsmål, har man straks striden. Går man derimod til den eneste, der vel kan svare sandt og med guddommelig myndighed på spørgsmålet - nemlig Gud selv - så er svaret: Nej! Dette gøre enhver, der har interesse i dette spørgsmål - jeg foregiver ikke at være en autoritet her - jeg har blot forelagt Gud dette spørgsmål - og svaret som jeg fik var som givet ovenfor.