Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Viser indlæg fra oktober, 2015

Det glædelige og det gode budskab

Som alle ved eller burde vide - siger jeg og indføjer straks, at Gud - ikke mennesker - er min dommer - så har den storkæftende Menneskesøn en god og en dårlig nyhed; Den gode nyhed - midt i al brokket over os gudsjammerlige og elendige og vantro mennesker - er, at han er død og opstanden for vores skyld. Den dårlige nyhed er, at hvis ikke vi tror på dét, så kan vi passende tilbringe evigheden i lidelser og rædsler og med at fundere over, hvorfor vi dog ikke lyttede til Sønnen - dette guddommelige pindsvin - mens tid var. Som mange ved, så har vi ikke kun det ene brev fra evigheden. Vi har mange. Således er der også bragt os et af overbringeren af et godt budskab og den tydelige advarer. Det gode ved dette brev, ved dette budskab er, at hvis vi underkaster os, er der ingen ende på de lyksaligheder der venter os i evigheden. Advarslen gælder dem, der ikke vil underkaste sig den Almægtige tyran. Dem vil det - som det fremgår med al ønskelig tydelighed - gå ilde. Læs selv brevet. Så

Marxisme og liberalisme

- Karl Marx (1818-1883) beskrev (Das Kapital) mennesket som det burde være, Adam Smith (1723-1790) beskrev (Wealth of Nations) mennesket som det er. Er dette en rigtig tanke? Eller er der tale om to potentielt lige destruktive politiske systemer eller tankegange? Jeg tror, at det er rigtigt at sige, at på bunden af både den marxistiske og den liberalistiske analyse ligger spørgsmålet om ejendomsretten. I marxismen hævdes det at den private ejendomsret bør afskaffes, ja at historien selv som følge af klassekamp, det at nogle (få) ejer det meste og at andre (mange) ejer lidt, automatisk vil føre til afskaffelsen af den private ejendomsret. De mange vil nødvendigvis med magt fratage de få deres privilegier og ejendom og overføre den til gruppen (samfundet) (den dialektiske materialisme). Omvendt hævder Smith med begrebet "den usynlige hånd" at idet mennesker søger deres eget bedste og følger deres egne mål, vil summen af deres bestræbelser nødvendigvis også føre til det f

digt

mørket bruger også lysets ord se, her er pølen hvor skiltene blinker og glitrer kærlighed fred velsignelse smerteløst som heroin nemt som en selvkørende maskine solgt af guddommelige løgnere og falskmøntere slangen altid slangen i stadig nye forklædninger slangen med de glitrende flimrende blændende skæl de siger: fald ned og tilbed mig og jeg skal give dig alverden det koster ingenting (kun din sjæl) og så lige 1000$ (hvem er smålig i sjæleanliggender?) de siger: du bliver              (slangen) gud som jeg dog lyset har sin pris ingen kan købe det til dig ingen kan forære dig det kan nogen give dig styrke ved at løbe og træne for dig? lyset koster noget smerte anstrengelse stærk vilje opofrelse afsavn selvstændig tilegnelse gennem evigheder og den anstrengelse og udholdenhed det kræver er dets tyngde og værdi

Trosbekendelse og bøn

Jeg forsager ikke djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Jeg tilgiver ham, for Kristus sagde: Tilgiv jeres fjender! Og i himlen er der plads til alle. Jeg tror på Gudfader den Almægtige, på Hans kærlighed og barmhjertighed og mildhed og på Hans vilje til at tilgive mig når jeg fejler. Jeg tror på Kristus, på hans kærlighed og vilje til at lede mig og alle til Gud. Jeg tror på det evige liv i salighed og velsignelse for alle i Guds favn. Fader, beskyt det hellige i os, giv os tryghed og vær med alle evigt!

digt

krigens janushoved dette hæslige se, det åbner begge munde og taler synkront: "Vi er under angreb, derfor må vi dræbe, os tilkommer magten med rette" altid dette ansigt og denne hæslige tale før Vest og Øst nu Nord og Syd de bomber der falder over fjenden rammer samtidig rødderne i de værdier der er på begge sider to ansigter én krop og ét hjerte hæsligt koldt sort

digt

her er så stille nu jeg kan ikke finde ud af om det er liv eller død her er så stille nu mit liv en lang tortur her er så stille nu vi taler ikke meget men det er som om vi kender hinandens tanker her er så stille nu

digt

hvad hvis...? hvad hvis livet ikke kun er en konkurrence og det at komme først nogle gange er at komme sidst? hvad hvis du først finder ud af hvad et menneske er værd når du har mistet alt? hvad hvis det at ofre alt ikke er noget offer og du er den tanke voksen? hvad hvis kærlighed ikke kun er et ord i skåltaler men virkelig?