Gå videre til hovedindholdet

Gud på Instagram

Kære børn!

Jeg er glad for at så mange er kommet (og flere vil følge) til min fremvisning af billeder fra min ferie og fra forskellige festlige lejligheder.

Da tiden for længst er løbet fra lysbilleder og Dias shows vil jeg bede jer blot logge på min profil på Instagram og scrolle nedad i stakken på jeres smartphones. I kender mit brugernavn og password, så lad os komme i gang.

Det første billede er taget af Duns Scotus og flere har taget lignende billeder; men se nu:

I ser mig som den første og ubevægede bevæger. Og selv om billedet er lidt uskarpt, bliver jeg alligevel lidt bevæget ved at gense det.

Ligner det mig virkelig, Scotus? Er jeg virkelig sådan en mystiker eller skyldes de tonede farver lidt Photo Shop?

Nå. Det næste er taget af min kære dreng, Plotin, og forestiller materien i uafbrudt emanation fra det uudsigelige Ene. Det vil sige Mig? Nå, kære Plotin, er det virkelig et fotografi eller et maleri du selv har lavet?

Det næste er taget af Spinoza og viser mig forklædt som den ene selvforårsagede substans. Men det ligner lidt Scotus' så det behøver vi ikke snakke så meget om. Billedet mangler liv og dybde og perspektiv. Desværre, Benedict, men godt forsøgt.

Det fjerde billede her tog Moses på Sinai bjerg. Som I ser kommer jeg ned i en sky under buldren og bragen og lyn - jeg kan især godt lide røgeffekterne, min dreng, men ligner det? Eller har du hentet de sjove effekter et sted på nettet jeg ikke kender?

Og så er der Kristi billede. Det er egentlig det jeg bedst kan lide. Jeg synes du fanger min karakter fint i de douce nuancer og det lille smil. Hvis du havde troet helt på dig selv og det jeg hviskede i dit øre dag og nat, ville det være blevet endnu bedre. Det eneste der stikker ud er afgrunden til venstre i billedet. Den vil jeg vælge at se bort fra og klippe ud. Jeg kender også Photo Shop.

Så er der Muhammeds billede. Kære dreng, jeg ligner jo en bølle på det billede og jeg tror du forveksler mig med en anden. Men ok, du gjorde dit bedste for at fange mit væsen og jeg bebrejder dig ikke.

Til sidst er der en selfie som jeg kalder Vandrer mod Lyset. Ja ja, jeg ved godt at det ikke er fuldstændigt, men det skyldes primært tidens trods alt mangelfulde teknik.

Men hvis I fanger retningen og studerer det nøje vil I have en god fornemmelse for det vigtigste.

Kære børn, jeg håber ikke at det var for kedeligt med disse billeder. Der er jo taget et hav af portrætter og de har gjort mig kendt og berømt og af nogle frygtet.

Det første er jeg glad for, det sidste ked af. Husk når I tager billeder af mig (og hinanden) at tørre linsen for støv og skidt og husk at spørge først.

Så vil jeg vise min profil som den er og som den ser bedst ud.

Jeg har altid haft ry for at være fotogen; så husk: Det skal helst ligne. Ellers kan ingen jo kende eller genkende Mig!

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…

Islams vej, sharia, og genvejen

Hvis vi accepterer den korte formel for Islams vej, sharia, jeg før har foreslået:

At den anstrengelse, jihad, hvormed den troende søger at vandre vejen, sharia, til Gud (Allah) ved det inderste hjertes overgivelse (underkastelse) til Ham ved trosbekendelsen (vejens begyndelse), bøn, faste i Ramadan, almisse og pilgrimsfærd til Mekka er Islams kerne;

Så er det let at se rigtigheden i det nogle muslimer siger; at deres religion fx gennem Islamisk Stats ugerninger er blevet kidnappet af kriminelle voldsmænd, hvis ondskab og vildskab kompromitterer en vej og en overbevisning, der for de fleste er kilde til indre fred, trøst og glæde.

Hvor er al Qaidas eller Islamisk Stats forbrydelser retfærdiggjort hvis Islams kerne er den her anførte?

Ingen steder!

Islam er en blandt mange veje til Gud, og fra Vandrer mod Lyset ved vi, at den vej vi vandrer i tro og i håb; den vej fører til Gud.

Ingen har ret til at tvinge nogen til at vandre en vej mod den enkeltes vilje, og ingen har - med et aktuelt …