Gå videre til hovedindholdet

Magtens anatomi 3

Hvis en politiker splitter et folk, vil folket være umuligt at regere; Barack Obama

Hvordan opnår man et stabilt politisk styre?

Den første betingelse for politisk stabilitet er at mennesker der går ind i politik gør det for at gavne sit land som helhed og ikke sig selv eller en snæver samfundsklasse.

Hvis vi tager et ekstremt fænomen, diktaturet, bliver pointen klar:

Et diktatur fødes ved at rane eller arve enemagten. Diktatoren gør alt for sin egen skyld og fordel. Han betaler eller giver privilegier til en større eller mindre kreds for at opnå en vis stabilitet og sikre sin (illegitime) magt.

Men alle dem han skader og undertrykker vil ikke tænke på andet end at komme af med despoten og vælte magten, som oftest ved vold.

Da de undertrykte i diktaturet altid er de fleste vil de manges vilje før eller senere overmande de få. Derfor er intet diktatur stabilt.

I en dansk eller vestlig og demokratisk samfundsmodel oplever vi som bekendt en vis politikerlede.

En del af den skyldes vel at mange føler - med rette eller urette - at politikerne manipulerer folket eller er styret af egne magtinteresser eller afgrænsede samfundsgruppers interesser og ikke tænker på helheden.

Dertil kommer en fornemmelse - igen med rette eller urette - af at politikere lyver og ikke opfylder sine løfter.

Til det sidste må siges, at ikke alle løfter kan indfris i den politiske proces hvor man er nødt til at gå på kompromis og ingen er enevældig.

Men så må politikere undlade at udstede løfter der ikke kan indfris eller understrege at det man lover kun er et udtryk for det man ønsker men ikke nødvendigvis kan indfri.

For pointen er at dette negative billede af magtens mænd og kvinder er med til at gøre også demokratiet ustabilt eller skrøbeligt.

Hvis den almindelige holdning er at politikere lyver, manipulerer og ikke holder aftaler og kun søger sin egen eller sin egen klasses fordel, så er det med til at undergrave demokratiet.

Hvis derfor demokratiet skal overleve er vi nødt til at have vederhæftige politikere der nyder respekt. Og respekt skal man gøre sig fortjent til.

Respekten kunne tjenes ved ærligt og redeligt og efter bedste evne at søge sit lands bedste. Ikke kun en lille del af samfundet men hele samfundet.

Kort sagt: Vi har brug for folk der samler, ikke spreder. For det spredte folk er umuligt at regere, som Obama sagde, også som en replik til det machiavelliske råb: Del og hersk.

Ja, måske, men ikke så længe og aldrig stabilt.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Gud og mennesker

Jeg vil her give en kort sammenfattet lære om Gud og Hans forhold til os mennesker som jeg dels udleder af Vandrer mod Lyset, dels selv har erkendt og fået åbenbaret:

Gud er en uendeligt ophøjet personlighed, højt hævet over alt jordisk, og alligevel helt nær ethvert menneske.

Gud er Lysets og kærlighedens Almagt, kærlighedens og Livets Herre. Han opdrager os mennesker med kærlighed men også med myndighed.

Den primære lov vi mennesker lever under er gengældelsesloven, 'som du sår skal du høste'; denne guddommelige lov og retfærdighed har Gud ikke givet for at straffe os, men for at vi - smerteligt - kan forstå - i de tilfælde hvor vi nægter at erkende det onde vi har gjort, nægter at sørge og angre og bøje os - præcis hvad vi har gjort ved at udsættes for de samme lidelser vi har bragt andre.

Men straks må det siges, at Guds og menneskers kærlighed og barmhjertighed står over gengældelsesloven; af samme pædagogiske grunde: Hvis vi har gjort andre ondt og erkender det og sørger o…

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…

Rationalet bag en eventuel Verdensregering (8)

En Verdensstat med en fælles Verdensregering kan synes som et tågebillede uden hold i virkeligheden.

Hvad med de mange forskellige folkeslag med vidt forskellige kulturer, sprog, tro, karakter, egenart osv? Ville vi ikke gøre vold mod det?

Men hvis vi ser på historien; på hvordan de nuværende nationalstater er blevet til, er udviklingen parallel:

Fx Frankrig blev født som nationalstat ved forening af en mængde forskellige provinser med forskellige folkeslag eller folk med forskellige sprog og kultur; Normandiet, Bretagne, Provence og germaner, keltere, normanner osv.

Disse folk blev forenet ud fra tidens behov og dannede til sidst det vi i dag kender som Frankrig. Lignende kan iagttages overalt i historien og for alle nationalstater. Måske forekom ideen om en fælles nation (fx Frankrig) middelaldermennesket lige så fremmed og utopisk som en Verdensstat gør det for os i dag.

Nye statsdannelser og statsformer fødes ud fra et aktuelt behov, men det kan - som i tilfældet med nationalstate…