Gå videre til hovedindholdet

Note om EU

I diskussionen om EU fremføres undertiden to påstande:

1) EU er udemokratisk eller behæftet med et demokratisk underskud

2) EU bestemmer for meget over de enkelte medlemslande

Er EU udemokratisk? Enhver borger i Den europæiske Union kan stemme til EU parlamentet, og Ministerrådet består af ministre fra medlemslandenes regeringer. Dermed har enhver borger i EU en demokratisk indflydelse på den politik der føres af EU.

Når det så hævdes, at EU bestemmer for meget, kan man sammenligne det med forholdene i medlemslandene. Ligesom nationalt demokrati kan opfattes som en proces hvor i første omgang argumentets styrke og derefter en beslutning og viljen til at bøje sig for flertallets vilje eller beslutning også selv om den går imod den enkeltes holdning og interesser, kan EU politikken opfattes som en lignende, demokratisk proces, hvor meninger og interesser mødes og brydes og bøjer sig mod hinanden.

Det ville først være betænkeligt, hvis fx Danmark med sine ca 5 mio indbyggere skulle herske enevældigt over Unionens øvrige nationer og borgere, og derfor kan man sige, at påstanden at EU bestemmer for meget i virkeligheden betyder, at man ikke ønsker at EU skal være demokratisk, hvis vi med demokrati mener den før nævnte proces, hvor man bla demokratisk bøjer sig for flertallets vilje.

At hver enkelt (individ eller nation) skulle få sin vilje 100% er ikke demokrati men diktatur.

Hvis ikke vi vil bøje os for flertallets vilje i EU politikken, og acceptere at beslutningerne af og til går os imod, så kan EU ikke være demokratisk, og så burde vi måske helt opgive Den europæiske Union.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…

Islams vej, sharia, og genvejen

Hvis vi accepterer den korte formel for Islams vej, sharia, jeg før har foreslået:

At den anstrengelse, jihad, hvormed den troende søger at vandre vejen, sharia, til Gud (Allah) ved det inderste hjertes overgivelse (underkastelse) til Ham ved trosbekendelsen (vejens begyndelse), bøn, faste i Ramadan, almisse og pilgrimsfærd til Mekka er Islams kerne;

Så er det let at se rigtigheden i det nogle muslimer siger; at deres religion fx gennem Islamisk Stats ugerninger er blevet kidnappet af kriminelle voldsmænd, hvis ondskab og vildskab kompromitterer en vej og en overbevisning, der for de fleste er kilde til indre fred, trøst og glæde.

Hvor er al Qaidas eller Islamisk Stats forbrydelser retfærdiggjort hvis Islams kerne er den her anførte?

Ingen steder!

Islam er en blandt mange veje til Gud, og fra Vandrer mod Lyset ved vi, at den vej vi vandrer i tro og i håb; den vej fører til Gud.

Ingen har ret til at tvinge nogen til at vandre en vej mod den enkeltes vilje, og ingen har - med et aktuelt …