Gå videre til hovedindholdet

Note om EU

I diskussionen om EU fremføres undertiden to påstande:

1) EU er udemokratisk eller behæftet med et demokratisk underskud

2) EU bestemmer for meget over de enkelte medlemslande

Er EU udemokratisk? Enhver borger i Den europæiske Union kan stemme til EU parlamentet, og Ministerrådet består af ministre fra medlemslandenes regeringer. Dermed har enhver borger i EU en demokratisk indflydelse på den politik der føres af EU.

Når det så hævdes, at EU bestemmer for meget, kan man sammenligne det med forholdene i medlemslandene. Ligesom nationalt demokrati kan opfattes som en proces hvor i første omgang argumentets styrke og derefter en beslutning og viljen til at bøje sig for flertallets vilje eller beslutning også selv om den går imod den enkeltes holdning og interesser, kan EU politikken opfattes som en lignende, demokratisk proces, hvor meninger og interesser mødes og brydes og bøjer sig mod hinanden.

Det ville først være betænkeligt, hvis fx Danmark med sine ca 5 mio indbyggere skulle herske enevældigt over Unionens øvrige nationer og borgere, og derfor kan man sige, at påstanden at EU bestemmer for meget i virkeligheden betyder, at man ikke ønsker at EU skal være demokratisk, hvis vi med demokrati mener den før nævnte proces, hvor man bla demokratisk bøjer sig for flertallets vilje.

At hver enkelt (individ eller nation) skulle få sin vilje 100% er ikke demokrati men diktatur.

Hvis ikke vi vil bøje os for flertallets vilje i EU politikken, og acceptere at beslutningerne af og til går os imod, så kan EU ikke være demokratisk, og så burde vi måske helt opgive Den europæiske Union.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Gud og mennesker

Jeg vil her give en kort sammenfattet lære om Gud og Hans forhold til os mennesker som jeg dels udleder af Vandrer mod Lyset, dels selv har erkendt og fået åbenbaret:

Gud er en uendeligt ophøjet personlighed, højt hævet over alt jordisk, og alligevel helt nær ethvert menneske.

Gud er Lysets og kærlighedens Almagt, kærlighedens og Livets Herre. Han opdrager os mennesker med kærlighed men også med myndighed.

Den primære lov vi mennesker lever under er gengældelsesloven, 'som du sår skal du høste'; denne guddommelige lov og retfærdighed har Gud ikke givet for at straffe os, men for at vi - smerteligt - kan forstå - i de tilfælde hvor vi nægter at erkende det onde vi har gjort, nægter at sørge og angre og bøje os - præcis hvad vi har gjort ved at udsættes for de samme lidelser vi har bragt andre.

Men straks må det siges, at Guds og menneskers kærlighed og barmhjertighed står over gengældelsesloven; af samme pædagogiske grunde: Hvis vi har gjort andre ondt og erkender det og sørger o…

Rationalet bag en eventuel Verdensregering (8)

En Verdensstat med en fælles Verdensregering kan synes som et tågebillede uden hold i virkeligheden.

Hvad med de mange forskellige folkeslag med vidt forskellige kulturer, sprog, tro, karakter, egenart osv? Ville vi ikke gøre vold mod det?

Men hvis vi ser på historien; på hvordan de nuværende nationalstater er blevet til, er udviklingen parallel:

Fx Frankrig blev født som nationalstat ved forening af en mængde forskellige provinser med forskellige folkeslag eller folk med forskellige sprog og kultur; Normandiet, Bretagne, Provence og germaner, keltere, normanner osv.

Disse folk blev forenet ud fra tidens behov og dannede til sidst det vi i dag kender som Frankrig. Lignende kan iagttages overalt i historien og for alle nationalstater. Måske forekom ideen om en fælles nation (fx Frankrig) middelaldermennesket lige så fremmed og utopisk som en Verdensstat gør det for os i dag.

Nye statsdannelser og statsformer fødes ud fra et aktuelt behov, men det kan - som i tilfældet med nationalstate…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være Jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…