Gå videre til hovedindholdet

Den kristne syndefaldsmyte - 2

Af bibelens syndefaldsmyte, 1. Mos. 3, fremgår bla fire ting:

1) Gud har skabt slangen, der forledte Adam og Eva til at spise af træet til kundskab om godt og ondt (1. Mos. 3, 1)

2) Slangens ord om at Adam og Eva ville blive som Gud til at kende godt og ondt (1. Mos. 3, 5-6) var sande, hvilket Gud siger i 1. Mos. 3, 22

3) Konsekvensen af at Adam og Eva blev som Gud til at kende godt og ondt var, at de skulle dø (1. Mos. 2, 17 og 1. Mos. 3, 3), hvilket er divergensen mellem Gud og slangen. Gud siger at konsekvensen er at de skal dø, hvilket slangen overfor Eva benægter (fristelsen)

4) Grunden til at Gud forviser Adam og Eva fra Edens Have var at forhindre at de ikke også skulle spise af livets træ og leve evigt (1. Mos. 3, 22-24), hvilket ville gøre også slangens ord om at mennesket ikke skulle dø hvis de spiste af Kundskabens Træ sande

Følger vi skabelses- og syndefaldsmyten så må det antages, at Adam og Eva oprindelig var skabt udødelige. Døden kom først til dem da de spiste af Kundskabens Træ. Grundkonflikten er derfor ikke så meget at de kunne blive udødelige (igen) ved også at spise af Livets Træ, men at de kunne gøre det som guder (de blev som Gud til at kende godt og ondt som slangen sagde og som Gud bekræfter).

Hvis de både var som Gud til at kende godt og ondt og i denne tilstand også blev udødelige som Gud, ville de gøre Gud rangen stridig og det er det, der kan siges at være mytens grundkonflikt; at mennesket kunne blive lig Gud.

Der hvor myten efter min opfattelse svigter er, at dette med at blive lig Gud ikke kun var et ønske men også en mulighed og endda en mulighed Gud selv havde åbnet op for ved dels at skabe slangen (fristeren), Kundskabens Træ og Livets Træ. Men dette følger kun den konkrete, bogstavelige læsning af myten.

Hvordan ser det ud hvis vi betragter fortællingen som myte og ikke som konkret historie? Hvordan ser det ud hvis vi opfatter mennesket i myten (Adam og Eva), slangen, Kundskabens Træ og Livets Træ som billeder, symboler?

Rammen for en forståelse af syndefaldsmyten kunne være at betragte Adam og Eva og handlingen i fortællingen ikke som konkrete mennesker der levede i en fjern fortid, men derimod fortællingen om ethvert menneske, der fødes uskyldig men som på et tidspunkt enten som følge af opdragelse eller tildragelser i livet får øjnene op for godt og ondt.

Denne erfaring kan siges at være med til at give mennesket karakter og personlighed. Men fortællingen svigter efter min opfattelse også i en mytisk læsning ved at sige, at vi ikke kun lærer om godt og ondt, men også kan blive som Gud til at kende godt og ondt. Dette er i myten ikke kun et ønske, men med faldet en fuldbyrdet realitet, hvilket som nævnt bekræftes af Gud.

Den egentlige synd er i mytens sprog ikke kun at lære om godt og ondt, men at blive lig Gud. Så langt bærer myten. Dens eneste fejl er i mine øjne, at den tager fejl når den siger, at det at blive lig Gud er en reel mulighed og ikke kun et (umuligt) ønske.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…

Islams vej, sharia, og genvejen

Hvis vi accepterer den korte formel for Islams vej, sharia, jeg før har foreslået:

At den anstrengelse, jihad, hvormed den troende søger at vandre vejen, sharia, til Gud (Allah) ved det inderste hjertes overgivelse (underkastelse) til Ham ved trosbekendelsen (vejens begyndelse), bøn, faste i Ramadan, almisse og pilgrimsfærd til Mekka er Islams kerne;

Så er det let at se rigtigheden i det nogle muslimer siger; at deres religion fx gennem Islamisk Stats ugerninger er blevet kidnappet af kriminelle voldsmænd, hvis ondskab og vildskab kompromitterer en vej og en overbevisning, der for de fleste er kilde til indre fred, trøst og glæde.

Hvor er al Qaidas eller Islamisk Stats forbrydelser retfærdiggjort hvis Islams kerne er den her anførte?

Ingen steder!

Islam er en blandt mange veje til Gud, og fra Vandrer mod Lyset ved vi, at den vej vi vandrer i tro og i håb; den vej fører til Gud.

Ingen har ret til at tvinge nogen til at vandre en vej mod den enkeltes vilje, og ingen har - med et aktuelt …