Gå videre til hovedindholdet

Den kristne syndefaldsmyte - 2

Af bibelens syndefaldsmyte, 1. Mos. 3, fremgår bla fire ting:

1) Gud har skabt slangen, der forledte Adam og Eva til at spise af træet til kundskab om godt og ondt (1. Mos. 3, 1)

2) Slangens ord om at Adam og Eva ville blive som Gud til at kende godt og ondt (1. Mos. 3, 5-6) var sande, hvilket Gud siger i 1. Mos. 3, 22

3) Konsekvensen af at Adam og Eva blev som Gud til at kende godt og ondt var, at de skulle dø (1. Mos. 2, 17 og 1. Mos. 3, 3), hvilket er divergensen mellem Gud og slangen. Gud siger at konsekvensen er at de skal dø, hvilket slangen overfor Eva benægter (fristelsen)

4) Grunden til at Gud forviser Adam og Eva fra Edens Have var at forhindre at de ikke også skulle spise af livets træ og leve evigt (1. Mos. 3, 22-24), hvilket ville gøre også slangens ord om at mennesket ikke skulle dø hvis de spiste af Kundskabens Træ sande

Følger vi skabelses- og syndefaldsmyten så må det antages, at Adam og Eva oprindelig var skabt udødelige. Døden kom først til dem da de spiste af Kundskabens Træ. Grundkonflikten er derfor ikke så meget at de kunne blive udødelige (igen) ved også at spise af Livets Træ, men at de kunne gøre det som guder (de blev som Gud til at kende godt og ondt som slangen sagde og som Gud bekræfter).

Hvis de både var som Gud til at kende godt og ondt og i denne tilstand også blev udødelige som Gud, ville de gøre Gud rangen stridig og det er det, der kan siges at være mytens grundkonflikt; at mennesket kunne blive lig Gud.

Der hvor myten efter min opfattelse svigter er, at dette med at blive lig Gud ikke kun var et ønske men også en mulighed og endda en mulighed Gud selv havde åbnet op for ved dels at skabe slangen (fristeren), Kundskabens Træ og Livets Træ. Men dette følger kun den konkrete, bogstavelige læsning af myten.

Hvordan ser det ud hvis vi betragter fortællingen som myte og ikke som konkret historie? Hvordan ser det ud hvis vi opfatter mennesket i myten (Adam og Eva), slangen, Kundskabens Træ og Livets Træ som billeder, symboler?

Rammen for en forståelse af syndefaldsmyten kunne være at betragte Adam og Eva og handlingen i fortællingen ikke som konkrete mennesker der levede i en fjern fortid, men derimod fortællingen om ethvert menneske, der fødes uskyldig men som på et tidspunkt enten som følge af opdragelse eller tildragelser i livet får øjnene op for godt og ondt.

Denne erfaring kan siges at være med til at give mennesket karakter og personlighed. Men fortællingen svigter efter min opfattelse også i en mytisk læsning ved at sige, at vi ikke kun lærer om godt og ondt, men også kan blive som Gud til at kende godt og ondt. Dette er i myten ikke kun et ønske, men med faldet en fuldbyrdet realitet, hvilket som nævnt bekræftes af Gud.

Den egentlige synd er i mytens sprog ikke kun at lære om godt og ondt, men at blive lig Gud. Så langt bærer myten. Dens eneste fejl er i mine øjne, at den tager fejl når den siger, at det at blive lig Gud er en reel mulighed og ikke kun et (umuligt) ønske.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Gud og mennesker

Jeg vil her give en kort sammenfattet lære om Gud og Hans forhold til os mennesker som jeg dels udleder af Vandrer mod Lyset, dels selv har erkendt og fået åbenbaret:

Gud er en uendeligt ophøjet personlighed, højt hævet over alt jordisk, og alligevel helt nær ethvert menneske.

Gud er Lysets og kærlighedens Almagt, kærlighedens og Livets Herre. Han opdrager os mennesker med kærlighed men også med myndighed.

Den primære lov vi mennesker lever under er gengældelsesloven, 'som du sår skal du høste'; denne guddommelige lov og retfærdighed har Gud ikke givet for at straffe os, men for at vi - smerteligt - kan forstå - i de tilfælde hvor vi nægter at erkende det onde vi har gjort, nægter at sørge og angre og bøje os - præcis hvad vi har gjort ved at udsættes for de samme lidelser vi har bragt andre.

Men straks må det siges, at Guds og menneskers kærlighed og barmhjertighed står over gengældelsesloven; af samme pædagogiske grunde: Hvis vi har gjort andre ondt og erkender det og sørger o…

Rationalet bag en eventuel Verdensregering (8)

En Verdensstat med en fælles Verdensregering kan synes som et tågebillede uden hold i virkeligheden.

Hvad med de mange forskellige folkeslag med vidt forskellige kulturer, sprog, tro, karakter, egenart osv? Ville vi ikke gøre vold mod det?

Men hvis vi ser på historien; på hvordan de nuværende nationalstater er blevet til, er udviklingen parallel:

Fx Frankrig blev født som nationalstat ved forening af en mængde forskellige provinser med forskellige folkeslag eller folk med forskellige sprog og kultur; Normandiet, Bretagne, Provence og germaner, keltere, normanner osv.

Disse folk blev forenet ud fra tidens behov og dannede til sidst det vi i dag kender som Frankrig. Lignende kan iagttages overalt i historien og for alle nationalstater. Måske forekom ideen om en fælles nation (fx Frankrig) middelaldermennesket lige så fremmed og utopisk som en Verdensstat gør det for os i dag.

Nye statsdannelser og statsformer fødes ud fra et aktuelt behov, men det kan - som i tilfældet med nationalstate…

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…