Gå videre til hovedindholdet

Korankritik

Ligesom bibelen gennem tiden er blevet udsat for en efter min opfattelse nødvendig kritik er der som jeg ser det et behov for at gøre det samme med koranen. Dette behov ser jeg ud fra de forfærdelige forbrydelser der stadig bliver begået i Guds eller Allahs navn og ud fra de stærkt formørkede passager i koranen, der tilsyneladende legitimerer disse forbrydelser.

For at give en kritik af koranen og islam generelt er det nødvendigt først at søge at bestemme det helt grundliggende i koranen og islam. Jeg opfatter det grundliggende sådan:

Gennem tiderne har Gud sendt flere profeter til menneskene for at retlede dem og give dem sandheden. Blandt de i islam anerkendte profeter er bla Noah og Jesus. Men disse profeters  budskaber er siden blevet forvansket. Derfor sendte Gud i tidens fylde Muhammed for at bringe os den fulde sandhed, og denne sandhed blev overgivet Muhammed af ærkeenglen Gabriel. Da Muhammed således er den sidste profet der har bragt den endegyldige sandhed kaldes han også profeternes segl. Hans liv og udtalelser er perfekte og fuldkomne og sande og er overleveret os gennem hadith gennem de såkaldte isnader (overleveringskæder).

Hvis det derfor kan påvises, at koranen ikke er fuldkommen og helt igennem sand og perfekt og Muhammed ikke var perfekt og syndefri så har vi et fundament for en egentlig kritik af koranen og islam.

Som jeg ofte har søgt at argumentere for, så må Gud hvis Han er det Højeste Væsen være lysets og kærlighedens Almagt. Derfor må enhver sand åbenbaring fra Ham afspejle dette. Hvis der derfor kan gives blot et enkelt eksempel fra koranen (eller en hvilken som helst anden religiøs tekst) på, at Gud ikke lever op til dette, er åbenbaringen ikke fuldkommen.

Jeg vil her give tre eksempler på sådanne skriftsteder og blot tilføje at der er mange andre: Sura 8, vers 13-14, hvor der tales om "Ildens straf" til de vantro; Sura 29, vers 53-54, hvor der tales om helvedesstraf til "de vantro"; Sura 57, vers 13, hvor der igen tales om straf til "de vantro".

Hvis Gud er lysets og kærlighedens Almagt kan disse skriftsteder umuligt stamme fra Ham og derfor er koranen ikke den fuldkomne sandhed (eller en del af al sandhed, "Skriftens moder").

Der kunne også gives mange eksempler på, at heller ikke Muhammed var perfekt og fuldkommen, dvs fuldt ud afspejlede lysets og kærlighedens Almagt og i al sin gerning var kærlig og barmhjertig (fx de mange ķrige han førte og alle de menneskers død han var ansvarlig for).

Derfor mener jeg ikke at det er rimeligt at kalde koranen og Muhammed fuldkomne og helt igennem sande og efterfølgelsesværdige.

(Note: De her givne skriftsteder er taget fra den danske oversættelse af koranen fra 2006)

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Gud og mennesker

Jeg vil her give en kort sammenfattet lære om Gud og Hans forhold til os mennesker som jeg dels udleder af Vandrer mod Lyset, dels selv har erkendt og fået åbenbaret:

Gud er en uendeligt ophøjet personlighed, højt hævet over alt jordisk, og alligevel helt nær ethvert menneske.

Gud er Lysets og kærlighedens Almagt, kærlighedens og Livets Herre. Han opdrager os mennesker med kærlighed men også med myndighed.

Den primære lov vi mennesker lever under er gengældelsesloven, 'som du sår skal du høste'; denne guddommelige lov og retfærdighed har Gud ikke givet for at straffe os, men for at vi - smerteligt - kan forstå - i de tilfælde hvor vi nægter at erkende det onde vi har gjort, nægter at sørge og angre og bøje os - præcis hvad vi har gjort ved at udsættes for de samme lidelser vi har bragt andre.

Men straks må det siges, at Guds og menneskers kærlighed og barmhjertighed står over gengældelsesloven; af samme pædagogiske grunde: Hvis vi har gjort andre ondt og erkender det og sørger o…

Rationalet bag en eventuel Verdensregering (8)

En Verdensstat med en fælles Verdensregering kan synes som et tågebillede uden hold i virkeligheden.

Hvad med de mange forskellige folkeslag med vidt forskellige kulturer, sprog, tro, karakter, egenart osv? Ville vi ikke gøre vold mod det?

Men hvis vi ser på historien; på hvordan de nuværende nationalstater er blevet til, er udviklingen parallel:

Fx Frankrig blev født som nationalstat ved forening af en mængde forskellige provinser med forskellige folkeslag eller folk med forskellige sprog og kultur; Normandiet, Bretagne, Provence og germaner, keltere, normanner osv.

Disse folk blev forenet ud fra tidens behov og dannede til sidst det vi i dag kender som Frankrig. Lignende kan iagttages overalt i historien og for alle nationalstater. Måske forekom ideen om en fælles nation (fx Frankrig) middelaldermennesket lige så fremmed og utopisk som en Verdensstat gør det for os i dag.

Nye statsdannelser og statsformer fødes ud fra et aktuelt behov, men det kan - som i tilfældet med nationalstate…

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…