Gå videre til hovedindholdet

Noget om lysets og mørkets kampe

I Vandrer mod Lyset kan vi læse, at der siden de jordiske tiders morgen er ført en kamp mellem godt og ondt, lys og mørke:

En kamp for at føre mennesker fremad og opad mod Lyset og fra mørkets side en kamp for at hindre lysets fremgang og holde os tilbage i mørket.

Og vi ser i samme værk, at denne kamp efter at de ældste begyndte at inkarnere iblandt os betød skabelsen af forhold for os mennesker, som ikke var til gavn for nogen.

For nogenlunde at kunne tage kampen op mod især de menneskeliggjorte, inkarnerede ældste måtte de yngste medbringe en styrke, en viden og en indsigt som lå så højt hævet over gennemsnitsmenneskenes forståelse og erfaring, at det man på den måde fra lysets side ønskede at bringe, kun blev noget udvendigt for de fleste, noget ikke selvstændigt tilegnet og erfaret:

En visdom og en viden og en etik, som stod milevidt over den almenmenneskelige forståelse.

Lad os betragte nogle nyere eksempler på det:

Før Nazityskland hærgede Europa og verden, var Tyskland et højtstående kulturland, der havde fostret så store genier og kulturskabere som Kant, J. S. Bach, Beethoven, Goethe, Schiller og mange mange andre.

At det kunne lykkes en flok forbrydere på så relativ kort tid at forføre dette rige land og føre det ud i barbariet viser, at de værdier der var tilføjet nationen af de mægtige lysmennesker, ikke var i sandhed tilegnet af de mange, men kun blev båret frem og bevaret af de få.

Det der blev givet stod for højt og det manglede derfor den indre nødvendige basis og styrke hos de fleste. Derfor skiftede kultur her i løbet af forfærdende kort tid til barbari. Folk fulgte villigt mørkets repræsentanter som blade i vinden.

Eller et endnu nyere eksempel:

Her i Danmark blev det indtil for relativ nyligt betragtet som dårlig stil at chikanere mennesker, der kom til vores land og søgte asyl og sikkerhed mod forfølgelse og krig og fattigdom.

Men på relativ kort tid skiftede stemningen fuldstændig, så flertallet ikke længere holder sig for gode til at tillade en sådan chikane og glad stemmer underlødige og fremmedfjendske politikere til magten, idet man samtidig - på tåbelig vis - påberåber sig værdier man i gerning modarbejder.

Igen viser det, at den indre basis for lyset ikke er stærk nok og ved første stød lader sig løbe over ende af mørket.

Før højrepopulismen vandt sejr i Danmark var den indre basis for lyset også for svag i det man kalder den politiske korrekthed og som man også kan kalde venstrepopulisme; en omklamrende korrekthed, der egentlig rummer den samme menneskeforagt som højrepopulismen; kun forklædt og i en anden farve og skikkelse.

At det forholder sig sådan bevises af det hurtige omsving i  stemningen; vreden, hadet og foragten kastede masken og viste sit sande ansigt.

Disse eksempler - som der er mange af i historien - viser sandheden i det der meddeles i Vandrer mod Lyset om de evindelige kampe mellem godt og ondt og hvor vanskeligt det er og hvor lang tid det tager for mange at tilegne sig det gode, der gives af de få.

Og det illustrerer den sandhed:

At mennesker korsfæster genierne af i dag, og ophøjer dem til helgener i morgen.

Hvornår - kan man med Guds Tjener spørge - vil mennesker møde lyset og lysets børn med den forståelse og velvilje de fortjener, hvor længe - spørger jeg - vil man vedblive at korsfæste lysets repræsentanter med tåbelig og uværdig fordømmelse, forfølgelse, hån, ligegyldighed og manglende vilje til at modtage det, der gives under så usigelige vanskeligheder og opofrelse?

Disse spørgsmål mangler endnu en værdig besvarelse. Hvornår vil man svare som man bør? Aldrig?

Hvor længe vil mennesker lytte til mørkets stemme, den der taler og tilskynder til krig, vold og forfølgelse?

Hvornår vil man følge den indre stemme i ethvert menneske, samvittigheden, der taler og opfordrer til fred, mellemmenneskelig forståelse og fordragelighed og som taler sandhed og ret?

Husk: Som vi vil det, sådan bliver fremtiden. Hvis vi ønsker krig og vold og intolerance, så er det det vi får.

Hvis vi ønsker fred og sand menneskelig vækst, så bliver det sådan.

Husk: Fremtiden ligger i nutidens hænder! Vi svøber nu fremtidens nyfødte i fredens klæde eller sætter den ud til gribbene på åben og ubeskyttet mark.

Hvad vil vi? Hvad vil du?

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Cirkulær, lineær og punktuel tid

I forskellige religiøse og filosofiske traditioner har man haft forskellige opfattelser af tiden. I indoeuropæisk (græsk, romersk og nordisk) mytologi har man haft en cirkulær opfattelse af tiden; årstiderne skifter og vender tilbage, solen står op og går ned og vender tilbage, og måske livet svinder og kommer igen. I semitisk tradition (jødisk, kristen og islamisk) har man en lineær tidsopfattelse; en skabelse, et liv, en verden og en afslutning (dommedag).Overfor disse to opfattelser kunne man hævde den punktuelle tid forstået som nuet; det eneste, der med sikkerhed eksisterer; en opfattelse af livet som eksisterende i hvert nu og hvor fremtiden og måske evigheden altid ligger foran os; en tid, et nu, en evig skabelse uden ende.I en sådan tidsopfattelse er hvert nu, og altså livet i ethvert nu, det vigtigste og det eneste vi med sikkerhed har. Det mulige hinsides liv nedtones uden at miste betydning, og det samme gør fortiden; det vigtigste er det liv vi har lige nu og hvad vi gør m…

Gud og mennesker

Jeg vil her give en kort sammenfattet lære om Gud og Hans forhold til os mennesker som jeg dels udleder af Vandrer mod Lyset, dels selv har erkendt og fået åbenbaret:

Gud er en uendeligt ophøjet personlighed, højt hævet over alt jordisk, og alligevel helt nær ethvert menneske.

Gud er Lysets og kærlighedens Almagt, kærlighedens og Livets Herre. Han opdrager os mennesker med kærlighed men også med myndighed.

Den primære lov vi mennesker lever under er gengældelsesloven, 'som du sår skal du høste'; denne guddommelige lov og retfærdighed har Gud ikke givet for at straffe os, men for at vi - smerteligt - kan forstå - i de tilfælde hvor vi nægter at erkende det onde vi har gjort, nægter at sørge og angre og bøje os - præcis hvad vi har gjort ved at udsættes for de samme lidelser vi har bragt andre.

Men straks må det siges, at Guds og menneskers kærlighed og barmhjertighed står over gengældelsesloven; af samme pædagogiske grunde: Hvis vi har gjort andre ondt og erkender det og sørger o…

Metode til reformation af alle verdens religioner

Gud er Lysets og kærlighedens og Livets Almagt og Herre; og Han er derudover et uendelig mildt Væsen

Denne opfattelse har jeg dels fra Vandrer mod Lyset, dels fra personlige åbenbaringer.

Derfor kan vi opstille følgende metode til reformation af alle verdens religioner, for eksempel jødedommen, alle typer kristendom og alle islamiske traditioner:

At filtrere alle religioner og deres tekster, traditioner og praksis gennem dette billede af Gud.

Hvis vi gør det, vil det være klart:

At al forfølgelse af anderledes troende og tænkende - også af dem der ikke tror - er af det onde og ikke er i samklang med den sande Gud.

At al dødsstraf, alle krige, al vold og al fordømmelse og intolerance i Guds navn ligeledes er af det onde og må ophøre.

Hvis disse tanker engang vinder hævd blandt mange, må vi forstå, at de der ikke vil anerkende dette gudsbillede som sandhed og lægge det til grund for deres livsførelse, har ret til frit og uden sanktioner og forfølgelse at tro - eller ikke tro - som de vil.

K…