Gå videre til hovedindholdet

Mere om gengældelsesloven

Udover gengældelseslovens pædagogiske formål som jeg tidligere har søgt at gøre rede for;

at vi rammes af de samme lidelser vi har påført andre i de tilfælde hvor vi ikke formår at angre vores onde gerninger og bede om tilgivelse; ikke for at straffe os men for at vi kan forstå præcis hvad vi har gjort;

er der et andet aspekt ved gengældelsesloven som ikke fremgår eksplicit af Vandrer mod Lyset;

Nemlig at gengældelsen er personlig.

Det vil sige at hvis jeg skylder Bjarne 5 kr så nytter det ikke at jeg giver Matilde 1 000 000 kr. Bjarne skal have sine 5 kr uanset hvor meget jeg så giver andre.

Tilsvarende med alle former for skyld eller karma (løgn, vold, bedrageri osv).

Derfor har vi ikke et stort regnskab med en bundlinje der enten er i plus eller minus, men et regnskab for alle de mennesker vi enten har gjort ondt eller godt.

Dette betyder også at det er meningsløst at hævde at Jesus med sin død på korset og opstandelse har sonet alle menneskers synd;

Det enkelte menneske bliver hverken bedre eller ringere af at tro på dette centrale kristne dogme og dets skyld ændres ikke ved Jesu død og opstandelse og menneskers eventuelle tro på forsoningsdøden og opstandelsen.

Det eneste der hjælper os af med syndeskylden er at det vi uretmæssigt har taget (liv, penge osv) bliver givet tilbage til de rette ejere med renter og renters rente.

Eller med andre ord: Der hvor vi før hadede andre og forbrød os, må vi lære at elske og ære og optræde med respekt.

Eller anderledes igen: Der hvor vi plantede synden vil den vokse op og der skal vi igen luge den væk; vi skal altså ikke kun høste det vi sår, men også hvor vi sår det.

Denne bestemmelse kan være hård og mange søger at smyge sig udenom; men selv om vi eventuelt kan smyge os udenom den jordiske retfærdighed ved de jordiske domstole og love, så kan ingen undfly den himmelske retfærdighed.

Gud ser alt og Han ved hvad vi skylder og hvor.

Sammenfattet betyder gengældelsesloven ikke urimelig straf og lidelse for os mennesker, men den hjælper os til at blive ansvarsbevidste og myndige personligheder der efterhånden - og nogle gange smerteligt - lærer at vogte sig for mørkets onde gerninger.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…

Islams vej, sharia, og genvejen

Hvis vi accepterer den korte formel for Islams vej, sharia, jeg før har foreslået:

At den anstrengelse, jihad, hvormed den troende søger at vandre vejen, sharia, til Gud (Allah) ved det inderste hjertes overgivelse (underkastelse) til Ham ved trosbekendelsen (vejens begyndelse), bøn, faste i Ramadan, almisse og pilgrimsfærd til Mekka er Islams kerne;

Så er det let at se rigtigheden i det nogle muslimer siger; at deres religion fx gennem Islamisk Stats ugerninger er blevet kidnappet af kriminelle voldsmænd, hvis ondskab og vildskab kompromitterer en vej og en overbevisning, der for de fleste er kilde til indre fred, trøst og glæde.

Hvor er al Qaidas eller Islamisk Stats forbrydelser retfærdiggjort hvis Islams kerne er den her anførte?

Ingen steder!

Islam er en blandt mange veje til Gud, og fra Vandrer mod Lyset ved vi, at den vej vi vandrer i tro og i håb; den vej fører til Gud.

Ingen har ret til at tvinge nogen til at vandre en vej mod den enkeltes vilje, og ingen har - med et aktuelt …