Gå videre til hovedindholdet

Hvad man ikke siger...(opdateres løbende)

1) Højrefløjen er god til at rave til sig, venstrefløjen er gavmild - med andres penge. Hvis man ingen penge har vil man gerne dele, hvis man har mange vil man ikke; er der noget at sige til hvis man føler sig politisk hjemløs?

2) Skole og arbejdsmarked kan lære os at stå op om morgenen. Kunst og ånd kan sige hvorfor.

3) 'Jorden går under - snart' er mantraet i den menneskelige profetkonkurrence blandt kulturpessimister - særligt udbredt er denne sport i eliten. Regnskov, ozonhul, CO2 og tidligere var det god latin i eliten at sige, 'Jesus kommer - snart'. Vi andre fladskaller og fæhoveder tænker måske, 'nå ja, kønt er det ikke, men mon ikke det går'. De dummeste af os, os der udover en ringe intelligens har det ekstra handicap at vi tror, tænker måske, 'nå ja, hvis der kommer en virkelig krise, så griber Gud ind, måske uden vi ved det'. Vores viden og forståelse er så ringe at det grænser til det idiotiske, rene nuller er vi, vi lægger liv og død i en højere Magts Hånd; hvor dum kan man være? Vi ser ud ad vinduet, og ser, at verden, trods alverdens profeter stadig findes; men måske er det en illusion, endnu et eksempel på vores dumhed?

4) Hvor herligt. Nutidens mennesker har ingen problemer. Vi har udfordringer. Vi har heller ingen neuroser men fx ADHD og OCD. Psykiatrien er gennemlyst af effektiv behandling uden bivirkninger og uden at man bliver afhængig af noget. Afdelingerne svømmer over af basal menneskelig kontakt og omsorg. Så hænger du på klippen med det yderste af neglene, så fortvivl ikke. I en anden butik har vi ikke en krigsminister men en forsvarsminister; det ligger bedre på tungen og tynger ikke samvittigheden, men i krig er vi. Mange af menneskenes store problemer, sorry udfordringer med sygdom, fattigdom og krig og nød og elendighed, er heldigvis løst takket være en behjertet indsats fra videnskaben og politiske ledere, der næppe under sig ro før de har løst endnu flere problemer, sorry udfordringer. Vi er så priviligerede, lad os aldrig glemme det!

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…

Islams vej, sharia, og genvejen

Hvis vi accepterer den korte formel for Islams vej, sharia, jeg før har foreslået:

At den anstrengelse, jihad, hvormed den troende søger at vandre vejen, sharia, til Gud (Allah) ved det inderste hjertes overgivelse (underkastelse) til Ham ved trosbekendelsen (vejens begyndelse), bøn, faste i Ramadan, almisse og pilgrimsfærd til Mekka er Islams kerne;

Så er det let at se rigtigheden i det nogle muslimer siger; at deres religion fx gennem Islamisk Stats ugerninger er blevet kidnappet af kriminelle voldsmænd, hvis ondskab og vildskab kompromitterer en vej og en overbevisning, der for de fleste er kilde til indre fred, trøst og glæde.

Hvor er al Qaidas eller Islamisk Stats forbrydelser retfærdiggjort hvis Islams kerne er den her anførte?

Ingen steder!

Islam er en blandt mange veje til Gud, og fra Vandrer mod Lyset ved vi, at den vej vi vandrer i tro og i håb; den vej fører til Gud.

Ingen har ret til at tvinge nogen til at vandre en vej mod den enkeltes vilje, og ingen har - med et aktuelt …