Gå videre til hovedindholdet

Hit med grunkerne

Vi har nok haft det på fornemmelsen længe og nu slår en ny undersøgelse fast: Penge er lige så vanedannende og omtrent lige så skadelig både for den enkelte, for nationer og hele verdensdele som fx nikotin, heroin eller morfin.

Da nyheden brød førte det som bekendt til verdensomspændende uroligheder og optøjer. I Indonesiens hovedstad, Djakarta, fx hvor folk samledes til demonstrationer for lavere løn. Politiet søgte at berolige rasende folkemængder der kastede pengesedler i hovedet på ordensmagten.

Et så alvorligt skridt kunne selvfølgelig ikke gå upåtalt hen, så ordnens håndhævere smed pengene tilbage eller søgte diskret at liste sedlerne tilbage i lommerne på urostifterne.

- Tag den! Og den! Sagde nogle vredt idet de knaldede sedler i brostenene foran de betuttede betjente. - Vi vil ikke have det lort! Vi har fået nok!

Politiet foretog så nogle præventive anholdelser for at afskrække mulige lovbrydere og medløbere. Men lige meget hjalp det. Pengene fløj om ørerne på alle og det var ikke umiddelbart til at se hvordan denne usædvanlige situation skulle ende godt.

Andre steder fra indløber rapporter om børn der i raseri knalder deres sparegrise og lommetyve (?) der behændigt lister sedler og mønter i lommerne på sagesløse og uskyldige.

Folkekrav rejser sig overalt i verden om at få færre penge, helst slet ingen, men enhver afhængighed er jo svær at komme ud af, og hvordan skal folk leve uden den vante sutteklud? Af kærlighed og kildevand?

Vi venter spændt på fortsættelsen af dette drama. Hvordan skal det ende? Hvad vil der ske?

Svaret blæser i vinden.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…

Islams vej, sharia, og genvejen

Hvis vi accepterer den korte formel for Islams vej, sharia, jeg før har foreslået:

At den anstrengelse, jihad, hvormed den troende søger at vandre vejen, sharia, til Gud (Allah) ved det inderste hjertes overgivelse (underkastelse) til Ham ved trosbekendelsen (vejens begyndelse), bøn, faste i Ramadan, almisse og pilgrimsfærd til Mekka er Islams kerne;

Så er det let at se rigtigheden i det nogle muslimer siger; at deres religion fx gennem Islamisk Stats ugerninger er blevet kidnappet af kriminelle voldsmænd, hvis ondskab og vildskab kompromitterer en vej og en overbevisning, der for de fleste er kilde til indre fred, trøst og glæde.

Hvor er al Qaidas eller Islamisk Stats forbrydelser retfærdiggjort hvis Islams kerne er den her anførte?

Ingen steder!

Islam er en blandt mange veje til Gud, og fra Vandrer mod Lyset ved vi, at den vej vi vandrer i tro og i håb; den vej fører til Gud.

Ingen har ret til at tvinge nogen til at vandre en vej mod den enkeltes vilje, og ingen har - med et aktuelt …