Gå videre til hovedindholdet

Breaking News

Helt sensationelt kørte der i går kl 12.31 på samtlige kanaler som Breaking News at der ingen Breaking News var.

Kl 12.32 gik det vilde rygte at der var sket noget i Tilst ved Aarhus, og her på kanalen sendte vi straks vores reporter af sted. Men rygtet viste sig at være forkert. Der var absolut intet sket, som en grinende lokal beboer sagde for rullende kamera, og vores udsendte vendte skuffet hjem til stationen.

I jagten på nyt vendte vi blikket mod de finansielle markeder - forgæves. Alle kurser var uændrede, ingen var gået fallit og ingen fjendtlige overtagelser havde fundet sted. Der skete absolut intet i finansverdenen.

Så vendte vi blikket mod Syrien og Libyen - heller ikke her skete der en pind. Mere og mere desperate kørte vi så den store historie: Der sker intet nogen steder, alt synes enten at være gået i stå eller at gå som det plejer.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende, udtalte stationens chef. - Det er så mærkeligt. Jeg føler mig så underlig indeni. Intet bøvl, intet palaver, intet mundhuggeri, ingen karaktermord, ingen krig, ingen benspænd, hvad skal det ikke ende med. Jeg håber snart, at vi kommer ud af dette ubegribelige dødvande, så verden igen ligner sig selv. Dette er helt uden fortilfælde. Jeg fatter det ikke.

Vores sekretær lagde trøstende en arm om livet på den kære chef og sagde mildt, - Bare rolig, flere kilder oplyser, at Sudan er på randen af en ny borgerkrig, og at aktiemarkederne måske snart vil opleve et markant chok og flere hæderkronede virksomheders konkurs, og måske, kurrede hun, - vil blå og rød blok snart igen fare i totterne på hinanden som de plejer. Vær blot tålmodig, det hele skal nok snart falde i lave igen.

- Det må vi håbe, sagde chefen med let rystende stemme. - Dette er dagen hvor der absolut intet sker, det føles som verdens ende. Ingen skandaler, ingen studehandler, ingen rævekager, ingen billige tricks, intet stemmefiskeri, ingen krigsbegejstring, jeg føler det så klart, dette er enden, historien slutter med os, vi er faldet i et hul i tiden, tiden har glemt os, som sværvægtsboksere sejler vi rundt i ringen i 15. omgang, på knockout' ens rand efter flere uppercuts rent til kæben, gong gong' en lyder snart, domsbasunerne trutter, jeg kan høre det i det fjerne, der sker intet, INTET, hvad skal vi nu være bange for, hvem skal vi frygte, der er ingen fremmede horder på vej over grænserne, ingen, INGEN ligger på lur lige om hjørnet for at myrde os eller hugge vores cykler, det er helt, helt usædvanligt, det er BREAKING NEWS.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…

Islams vej, sharia, og genvejen

Hvis vi accepterer den korte formel for Islams vej, sharia, jeg før har foreslået:

At den anstrengelse, jihad, hvormed den troende søger at vandre vejen, sharia, til Gud (Allah) ved det inderste hjertes overgivelse (underkastelse) til Ham ved trosbekendelsen (vejens begyndelse), bøn, faste i Ramadan, almisse og pilgrimsfærd til Mekka er Islams kerne;

Så er det let at se rigtigheden i det nogle muslimer siger; at deres religion fx gennem Islamisk Stats ugerninger er blevet kidnappet af kriminelle voldsmænd, hvis ondskab og vildskab kompromitterer en vej og en overbevisning, der for de fleste er kilde til indre fred, trøst og glæde.

Hvor er al Qaidas eller Islamisk Stats forbrydelser retfærdiggjort hvis Islams kerne er den her anførte?

Ingen steder!

Islam er en blandt mange veje til Gud, og fra Vandrer mod Lyset ved vi, at den vej vi vandrer i tro og i håb; den vej fører til Gud.

Ingen har ret til at tvinge nogen til at vandre en vej mod den enkeltes vilje, og ingen har - med et aktuelt …