Gå videre til hovedindholdet

Opsats 18; De sataniske Vers

Moses. Jesus. Muhammed.

De siger at jeres ånd og skrift er hellige. At jeres ånd er hellig er sandt, men jeres skrift er fyldt med sataniske vers; vers der svælger i vold, vers der slår mennesker med rædsel, vers der får mennesker til at brænde og brænde hinanden, vers der forsøger at tvinge til underkastelse.

Men hvem kan bebrejde jer? Hvem kan forstå jeres svimlen, jeres angst, da I stod ved afgrunden, det brændende mørke, og så ned i det? Hvem kan bebrejde jer de sataniske vers, der sneg sig ind i jeres forkyndelse uden at I ville det?

Jeres ånd er hellig, jeres forkyndelse ikke. I skulle have lært mennesker at elske hinanden og befri den onde fra mørkets kvælende, knugende pinsler, men I fejlede, og jeres arvinger gjorde ondt værre ved deres stridbarhed og vilje til krig og forfølgelse.

I skulle have lært: Gud er kærlighed og ingen skal fortabes; frygt ikke, Herren er med jer; Herren tilgiver alle; Herren velsigner alle; frygt ikke! I stedet skabte jeres arvtagere et vrængbillede af den Højeste idet de skreg: Frygt Herren, hævnen er Hans, frygteligt er det at falde i den levende Guds hænder!

Og sådan kom de sataniske vers ind i jeres forkyndelse. Og mennesker brænder og brænder stadig hinanden på jeres ord, eller det man påstår er jeres ord.

Jeres ånd er hellig, jeres forkyndelse eller det man påstår er jeres forkyndelse ikke. Højt over verden svæver jeres ånd i sorg over al den vold, al den ondskab og vildskab der udgår fra de sataniske vers, der tillægges jer.

Mennesker brænder og brænder hinanden i Guds og kærlighedens navn. Jeres ånd er hellig, er kærlighed; kom, kom, fortæl os noget sandt, fortæl os noget, der kan slukke branden.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Gud og mennesker

Jeg vil her give en kort sammenfattet lære om Gud og Hans forhold til os mennesker som jeg dels udleder af Vandrer mod Lyset, dels selv har erkendt og fået åbenbaret:

Gud er en uendeligt ophøjet personlighed, højt hævet over alt jordisk, og alligevel helt nær ethvert menneske.

Gud er Lysets og kærlighedens Almagt, kærlighedens og Livets Herre. Han opdrager os mennesker med kærlighed men også med myndighed.

Den primære lov vi mennesker lever under er gengældelsesloven, 'som du sår skal du høste'; denne guddommelige lov og retfærdighed har Gud ikke givet for at straffe os, men for at vi - smerteligt - kan forstå - i de tilfælde hvor vi nægter at erkende det onde vi har gjort, nægter at sørge og angre og bøje os - præcis hvad vi har gjort ved at udsættes for de samme lidelser vi har bragt andre.

Men straks må det siges, at Guds og menneskers kærlighed og barmhjertighed står over gengældelsesloven; af samme pædagogiske grunde: Hvis vi har gjort andre ondt og erkender det og sørger o…

Rationalet bag en eventuel Verdensregering (8)

En Verdensstat med en fælles Verdensregering kan synes som et tågebillede uden hold i virkeligheden.

Hvad med de mange forskellige folkeslag med vidt forskellige kulturer, sprog, tro, karakter, egenart osv? Ville vi ikke gøre vold mod det?

Men hvis vi ser på historien; på hvordan de nuværende nationalstater er blevet til, er udviklingen parallel:

Fx Frankrig blev født som nationalstat ved forening af en mængde forskellige provinser med forskellige folkeslag eller folk med forskellige sprog og kultur; Normandiet, Bretagne, Provence og germaner, keltere, normanner osv.

Disse folk blev forenet ud fra tidens behov og dannede til sidst det vi i dag kender som Frankrig. Lignende kan iagttages overalt i historien og for alle nationalstater. Måske forekom ideen om en fælles nation (fx Frankrig) middelaldermennesket lige så fremmed og utopisk som en Verdensstat gør det for os i dag.

Nye statsdannelser og statsformer fødes ud fra et aktuelt behov, men det kan - som i tilfældet med nationalstate…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være Jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…