Gå videre til hovedindholdet

Mellempunktet (Lysets punkt)

I Afhandling om metoden (1637) prøver Descartes at give en metode, angiveligt baseret på en vision han havde engang han lå i vinterkvarter som soldat, som skulle kunne øge den menneskelige erkendelse væsentligt.

Så vidt jeg kan se lykkedes det ham dog ikke fuldtud at gøre sin metode anskuelig og forståelig; afhandlingen standser ved eksempler på metoden (heller ikke disse er ganske klare) uden at han formulerer det principielle ved sin metode.

Det Descartes mangler er et lys-mørke perspektiv uden hvilket det principielle ikke lader sig forstå og forklare.

Det grundliggende perspektiv er, at mørket, det ondes urkraft (jf Vandrer mod Lyset), har to poler; en pol der giver sig udslag i fænomener, der efterligner lyset og en rent sort pol (jf tidligere skriverier om mørkets "lyse" side og dets rent sorte).

Disse to poler er ekstremer i et spektrum, hvis mellempunkt er lyset. Vi kan også opfatte det som en linje med to yderpunkter med midte i lyset.

Eksempel 1:

Forelskelse - had

Disse to fænomener er yderpunkter på en mørkeskala med mellempunkt eller midte i kærligheden.

Det er måske svært umiddelbart at erkende, at forelskelse er af det onde, men vi har jo talemåden at 'kærlighed ofte bliver til had'.

Dette er forkert. Det er ikke kærlighed men forelskelse, der ofte slår over i had, fordi de dybest set er identiske fænomener blot med forskellige ansigter (mørkets 'lyse' side og dets rent sorte).

Eksempel 2:

Hedonisme (epikuræisme) - askese

Disse to ekstremer har midte eller mellempunkt i mådehold; ikke for meget af noget og ikke for lidt.

Ingen af disse livsholdninger er sunde hvis de dyrkes i ekstremerne; det sunde ligger i mådeholdet.

Gennem filosofiens historie har visse ekstremer - fx radikal empirisme (Locke, Hume) overfor absolut idealisme (Platon, Hegel) - domineret tænkningen; tanker der er dukket op i forskellige perioder og med forskellige ansigter.

Problemet er at sandheden ikke ligger i ekstremerne men midt imellem, som man siger, i mellempunktet, lysets punkt.

Fx er det meningsløst og fører til uoverstigelige vanskeligheder, at sige at al erkendelse er knyttet til sanserne eller modsat til ideerne eller tanken.

Erkendelse bygger på begge dele; et både-og ikke et enten-eller.

Tanken om mellempunktet, lysets punkt, sandheden i midten tror jeg kan udstrækkes til menneskelig adfærd og etik, politik, menneskelig erkendelse og verdens og virkelighedens natur.

Den nøjagtige bestemmelse af mellempunktet (jf også 'den gyldne middelvej' (Aristoteles)) kan være vanskelig og jeg er ikke sikker på at der kan gives en eksakt metode til bestemmelse af det;

Men hvis man ved at det onde har de to nævnte poler og at lyset ligger midt imellem, kan man tænke ekstremerne og søge et beslægtet begreb, fænomen eller princip, der ligger midt imellem disse ekstremer og alligevel er væsensforskellige.

Eksempel 3:

Liberalisme - socialisme

I deres radikale udformning, enten al magt til markedet (en form for anarki; alles kamp mod alle (jf Hobbes, Leviathan); ingen centralmagt) eller til staten (en form for diktatur; al magt til centralmagten), er disse to samfundsmodeller destruktive.

Mellempunktet, et stærkt marked i en stærk stat og med ligevægt mellem de to, er repræsenteret ved den socialdemokratiske eller den socialliberale model.

Jeg tror at dette var hvad Descartes prøvede at formulere: Tanken om og bestemmelsen af mellempunktet, lysets punkt, sandheden i midten.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Gud og mennesker

Jeg vil her give en kort sammenfattet lære om Gud og Hans forhold til os mennesker som jeg dels udleder af Vandrer mod Lyset, dels selv har erkendt og fået åbenbaret:

Gud er en uendeligt ophøjet personlighed, højt hævet over alt jordisk, og alligevel helt nær ethvert menneske.

Gud er Lysets og kærlighedens Almagt, kærlighedens og Livets Herre. Han opdrager os mennesker med kærlighed men også med myndighed.

Den primære lov vi mennesker lever under er gengældelsesloven, 'som du sår skal du høste'; denne guddommelige lov og retfærdighed har Gud ikke givet for at straffe os, men for at vi - smerteligt - kan forstå - i de tilfælde hvor vi nægter at erkende det onde vi har gjort, nægter at sørge og angre og bøje os - præcis hvad vi har gjort ved at udsættes for de samme lidelser vi har bragt andre.

Men straks må det siges, at Guds og menneskers kærlighed og barmhjertighed står over gengældelsesloven; af samme pædagogiske grunde: Hvis vi har gjort andre ondt og erkender det og sørger o…

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…

Rationalet bag en eventuel Verdensregering (8)

En Verdensstat med en fælles Verdensregering kan synes som et tågebillede uden hold i virkeligheden.

Hvad med de mange forskellige folkeslag med vidt forskellige kulturer, sprog, tro, karakter, egenart osv? Ville vi ikke gøre vold mod det?

Men hvis vi ser på historien; på hvordan de nuværende nationalstater er blevet til, er udviklingen parallel:

Fx Frankrig blev født som nationalstat ved forening af en mængde forskellige provinser med forskellige folkeslag eller folk med forskellige sprog og kultur; Normandiet, Bretagne, Provence og germaner, keltere, normanner osv.

Disse folk blev forenet ud fra tidens behov og dannede til sidst det vi i dag kender som Frankrig. Lignende kan iagttages overalt i historien og for alle nationalstater. Måske forekom ideen om en fælles nation (fx Frankrig) middelaldermennesket lige så fremmed og utopisk som en Verdensstat gør det for os i dag.

Nye statsdannelser og statsformer fødes ud fra et aktuelt behov, men det kan - som i tilfældet med nationalstate…