Gå videre til hovedindholdet

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbaringernes omstændigheder som de beskrives i hadith peger i samme retning:

At Muhammed ved den første åbenbaring frygtede at være ved at blive sindssyg, at de følgende åbenbaringer ofte bibragte ham lidelser osv.

Lysets Gud åbenbarer sig i tryghed og fred og kærlighed og de ægte åbenbaringer bringer fred og hvile og ikke åndelige lidelser, angst og forvirring.

Enhver kan ved at læse koranen og hadith ved selvsyn se, at dette så langt fra er tilfældet i de centrale islamiske skrifter, og derfor må islam på samme måde som kristendommen opgives som troværdige kilder til tro og viden om Gud og det guddommelige.

Gud, den uendelige Livets og Kærlighedens Magt og Værn, har åbenbaret sig for mennesker gennem Vandrer mod Lyset, og derfor bør alle - men frivilligt og uden tvang - bøje sig for Ham, den sande Gud, alene og ikke for de mørke magter, som nu er vendt tilbage til Lyset i kraft af Guds kærlighed og Almagt, de magter der skabte kristendommen og islam og så mange andre bedrag i den menneskelige verden.

(Det samme formørkede Gudsbillede som i koranen findes i Det gamle Testamente (fx 'Gud' der i 2. Mosebog åbenbarer sig på Sinajs bjerg under torden og rædsel, 'Gud' der dræber mennesker, overfalder Moses osv osv) og derfor falder også jødedommen hvis kilde må være den samme som til kristendommen og islam, den Ældste)

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Gud og mennesker

Jeg vil her give en kort sammenfattet lære om Gud og Hans forhold til os mennesker som jeg dels udleder af Vandrer mod Lyset, dels selv har erkendt og fået åbenbaret:

Gud er en uendeligt ophøjet personlighed, højt hævet over alt jordisk, og alligevel helt nær ethvert menneske.

Gud er Lysets og kærlighedens Almagt, kærlighedens og Livets Herre. Han opdrager os mennesker med kærlighed men også med myndighed.

Den primære lov vi mennesker lever under er gengældelsesloven, 'som du sår skal du høste'; denne guddommelige lov og retfærdighed har Gud ikke givet for at straffe os, men for at vi - smerteligt - kan forstå - i de tilfælde hvor vi nægter at erkende det onde vi har gjort, nægter at sørge og angre og bøje os - præcis hvad vi har gjort ved at udsættes for de samme lidelser vi har bragt andre.

Men straks må det siges, at Guds og menneskers kærlighed og barmhjertighed står over gengældelsesloven; af samme pædagogiske grunde: Hvis vi har gjort andre ondt og erkender det og sørger o…

Rationalet bag en eventuel Verdensregering (8)

En Verdensstat med en fælles Verdensregering kan synes som et tågebillede uden hold i virkeligheden.

Hvad med de mange forskellige folkeslag med vidt forskellige kulturer, sprog, tro, karakter, egenart osv? Ville vi ikke gøre vold mod det?

Men hvis vi ser på historien; på hvordan de nuværende nationalstater er blevet til, er udviklingen parallel:

Fx Frankrig blev født som nationalstat ved forening af en mængde forskellige provinser med forskellige folkeslag eller folk med forskellige sprog og kultur; Normandiet, Bretagne, Provence og germaner, keltere, normanner osv.

Disse folk blev forenet ud fra tidens behov og dannede til sidst det vi i dag kender som Frankrig. Lignende kan iagttages overalt i historien og for alle nationalstater. Måske forekom ideen om en fælles nation (fx Frankrig) middelaldermennesket lige så fremmed og utopisk som en Verdensstat gør det for os i dag.

Nye statsdannelser og statsformer fødes ud fra et aktuelt behov, men det kan - som i tilfældet med nationalstate…