Gå videre til hovedindholdet

Opsats 6

Hellige krigere fra Øst og Vest søger begrundelser for drab. De påberåber sig Gud eller det gode eller friheden som de vil tvinge andre til at bøje sig for; og sådan dræber retfærdige retfærdige.

Se, de vender sig mod deres satan af en Gud, de knæler i bøn med rifler over skuldrene og patronbælter om livet; se, de søger at omgå det fædrene gik over millioner af døde for at vinde, det fædrene gik gennem to verdenskrige for at vinde; respekt for menneskeliv.

Se, de stener djævelen, vil ikke tilgive, deres sten er en hilsen helt i den Ondes ånd. Se, de stener hinanden for ingenting og finder bemyndigelse i deres blodskrift.

Se, de fejrer en 2000 år gammel henrettelse som de aldrig bliver trætte af at gentage.

Se dem gennemtvinge frihed og fred og demokrati, og se de millioner af døde på frihedens alter. Se dem vende blikket bort fra den enkle sandhed at frihed og fred langsomt gror frem indefra.

Se, de der flygter fra helvede flygter fra et helvede til et andet helvede.

Se, civilisationens kulmination kaste bomber over helvede, se dronerne, hør deres ildevarslende hvislen, børn der skriger, se urmennesket dukke frem når forførere kradser i overfladen.

Se den største hammers civilisation, og se dem der kan volde mest ondt have magten. Se dem gribe efter hammeren, det de kalder magt.

Se børn dø og deres mødre flænge deres tøj og fædre strø deres døde børns aske over hovedet.

Hvad vil vi; hævn eller tilgivelse? Hvem tilhører vi; djævelen eller Gud? Hvem er vi, hvem er du?

Se civilisationen dø, se retfærdige slagte retfærdige, se deres uforsonlighed og deres had. Hvis ikke vi tilgiver er nutidens helvede også fremtidens.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…

Islams vej, sharia, og genvejen

Hvis vi accepterer den korte formel for Islams vej, sharia, jeg før har foreslået:

At den anstrengelse, jihad, hvormed den troende søger at vandre vejen, sharia, til Gud (Allah) ved det inderste hjertes overgivelse (underkastelse) til Ham ved trosbekendelsen (vejens begyndelse), bøn, faste i Ramadan, almisse og pilgrimsfærd til Mekka er Islams kerne;

Så er det let at se rigtigheden i det nogle muslimer siger; at deres religion fx gennem Islamisk Stats ugerninger er blevet kidnappet af kriminelle voldsmænd, hvis ondskab og vildskab kompromitterer en vej og en overbevisning, der for de fleste er kilde til indre fred, trøst og glæde.

Hvor er al Qaidas eller Islamisk Stats forbrydelser retfærdiggjort hvis Islams kerne er den her anførte?

Ingen steder!

Islam er en blandt mange veje til Gud, og fra Vandrer mod Lyset ved vi, at den vej vi vandrer i tro og i håb; den vej fører til Gud.

Ingen har ret til at tvinge nogen til at vandre en vej mod den enkeltes vilje, og ingen har - med et aktuelt …