Gå videre til hovedindholdet

Kampen om sandheden

Hvad er sandhed?

I både kristendommen og islam og andre trosretninger diskuteres det hvad den "rigtige" udlægning af bibelen og koranen og andre hellige tekster er.

Hvorfor er det så vigtigt at nå frem til den "rigtige" udlægning af disse tekster? Jeg kunne tænke mig i hvert fald tre forhold der spiller ind her:

1) det teologiske aspekt
2) det psykologiske aspekt
3) det politiske aspekt

Med hensyn til det teologiske aspekt er det afgørende at finde sandheden hvis denne sandhed og troen på den er afgørende for det enkelte menneskes evige skæbne sådan som det for eksempel påstås i kristendommen og islam. Hvis derimod det enkelte menneskes tro ikke er afgørende for hans eller hendes frelse eller fortabelse - sådan som Vandrer mod Lyset siger - er det ikke så afgørende at finde den "rigtige" udlægning af de hellige tekster.

Som jeg flere gange har forsøgt at argumentere for så er menneskets erkendelse principielt begrænset, og derfor kan ingen religiøs tekst påberåbe sig at indeholde al sandhed, hvorfor den "rigtige" udlægning af religiøse tekster under alle omstændigheder også må være begrænset og derfor er der principielt et råderum for personlig tolkning og tankefrihed også i religionerne.

Derfor synes det sikkert at den hidsige kamp om sandheden mere bunder i psykologiske og politiske træk ved mennesket end i specifikke krav fra Gud.

Det synes at være et grundliggende psykologisk træk ved os mennesker at vi gerne vil overbevise eller påtrykke andre vores egne tanker og værdier og billeder af sandheden og virkeligheden. Derfor er kravet om ensartede trosforestillinger og faste dogmer mere et udtryk for ringe tolerance og manglende respekt for det enkelte menneskes ret til at tænke og tro frit.

Det politiske aspekt er historisk blevet brugt eller rettere misbrugt til at tyrannisere mennesker gennem trusler om evig straf for at opretholde totalitære magtbastioner (fx den katolske kirke), og dette kan siges at være det værste misbrug af de hellige tekster og tanken om og troen på Gud, der - hvis Han er lysets og kærlighedens Almagt - sikkert kun smiler vemodigt af vores stridbarhed, påståelighed og manglende tolerance.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…

Islams vej, sharia, og genvejen

Hvis vi accepterer den korte formel for Islams vej, sharia, jeg før har foreslået:

At den anstrengelse, jihad, hvormed den troende søger at vandre vejen, sharia, til Gud (Allah) ved det inderste hjertes overgivelse (underkastelse) til Ham ved trosbekendelsen (vejens begyndelse), bøn, faste i Ramadan, almisse og pilgrimsfærd til Mekka er Islams kerne;

Så er det let at se rigtigheden i det nogle muslimer siger; at deres religion fx gennem Islamisk Stats ugerninger er blevet kidnappet af kriminelle voldsmænd, hvis ondskab og vildskab kompromitterer en vej og en overbevisning, der for de fleste er kilde til indre fred, trøst og glæde.

Hvor er al Qaidas eller Islamisk Stats forbrydelser retfærdiggjort hvis Islams kerne er den her anførte?

Ingen steder!

Islam er en blandt mange veje til Gud, og fra Vandrer mod Lyset ved vi, at den vej vi vandrer i tro og i håb; den vej fører til Gud.

Ingen har ret til at tvinge nogen til at vandre en vej mod den enkeltes vilje, og ingen har - med et aktuelt …