Gå videre til hovedindholdet

Krigen i Irak, 2003, og den evige krig

Der synes at være enighed blandt forskellige journalister og iagttagere om, at den USA ledede invasion af Irak i 2003 hvilede på falske påstande om et link mellem Saddam Hussein og al Qaida og falske påstande om irakiske masseødelæggelsesvåben. Fx Joby Warrick skriver i bogen, Black Flags - the rise of Isis, at påstandene var falske, at amerikanske efterretningstjenester vidste det, men at Bush administrationen havde besluttet at gå i krig og blot søgte et påskud til at gøre det.

Warrick og andre undlader derefter at stille det indlysende spørgsmål: Hvis man vidste, at linket til al Qaida og masseødelæggelsesvåben var falsk, hvorfor ville man så absolut gå i krig, stik mod sine egne efterretningstjenesters viden og råd? Hvorfor?

Var det en personlig vendetta affødt af Bush seniors første Irakkrig, som Saddam overlevede, var det olie eller var det (latterligt) ud fra en tanke om, at hvis det irakiske diktatur faldt, ville de forskellige mellemøstlige diktaturer falde som dominobrikker og gøre plads til demokratiske styrer, og de amerikanske befriere ville blive modtaget med palmer og jubel?

Tænk. Året er 2003. Knap to år før havde USA oplevet det værste terrorangreb i landets historie (11. September 2001). Et terrorangreb, der på en måde kom som sendt fra himlen til de amerikanske neokonservative, der havde deres mand i Det hvide Hus, og som på den tid talte om den evige krig. Kort efter angrebene 11. September udråbes 'krigen mod terror', en krig som ikke kan vindes eller afsluttes - og voila har man den evige krig.

Hvorfor ville man have den evige krig? Måske for at gavne våbenindustrien og dennes behov for en konstant krig, evig krig - for at tjene (styrtende) med penge. Så enkel og så beskidt er sandheden måske. Måske var invasionen af Irak et led i denne evige krig.

Senere flyttede fronten andre steder hen, efter at først Afghanistan og Irak var invaderet; nu er den i Syrien; hvor bliver det næste sted? Var 11. September den detonator der satte en kædereaktion, den evige krig, i gang?

Hvis - som det ser ud nu (2017) - Vesten knuser ISIS millitært, vil det næste fænomen - efter al Qaida og trinnet op i grusomhed og hensynsløshed, ISIS - så blive endnu værre, fx en atombevæbnet terrororganisation assisteret af fx Pakistan, Nordkorea eller Rusland?

Blev de amerikanske befriere i 2003 hilst og budt velkommen med palmer og jubel? Blev Irak demokratisk? Faldt de øvrige mellemøstlige diktaturer og blev afløst af demokratiske retsstater? De spørgsmål kender alle svaret på..

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Gud og mennesker

Jeg vil her give en kort sammenfattet lære om Gud og Hans forhold til os mennesker som jeg dels udleder af Vandrer mod Lyset, dels selv har erkendt og fået åbenbaret:

Gud er en uendeligt ophøjet personlighed, højt hævet over alt jordisk, og alligevel helt nær ethvert menneske.

Gud er Lysets og kærlighedens Almagt, kærlighedens og Livets Herre. Han opdrager os mennesker med kærlighed men også med myndighed.

Den primære lov vi mennesker lever under er gengældelsesloven, 'som du sår skal du høste'; denne guddommelige lov og retfærdighed har Gud ikke givet for at straffe os, men for at vi - smerteligt - kan forstå - i de tilfælde hvor vi nægter at erkende det onde vi har gjort, nægter at sørge og angre og bøje os - præcis hvad vi har gjort ved at udsættes for de samme lidelser vi har bragt andre.

Men straks må det siges, at Guds og menneskers kærlighed og barmhjertighed står over gengældelsesloven; af samme pædagogiske grunde: Hvis vi har gjort andre ondt og erkender det og sørger o…

Rationalet bag en eventuel Verdensregering (8)

En Verdensstat med en fælles Verdensregering kan synes som et tågebillede uden hold i virkeligheden.

Hvad med de mange forskellige folkeslag med vidt forskellige kulturer, sprog, tro, karakter, egenart osv? Ville vi ikke gøre vold mod det?

Men hvis vi ser på historien; på hvordan de nuværende nationalstater er blevet til, er udviklingen parallel:

Fx Frankrig blev født som nationalstat ved forening af en mængde forskellige provinser med forskellige folkeslag eller folk med forskellige sprog og kultur; Normandiet, Bretagne, Provence og germaner, keltere, normanner osv.

Disse folk blev forenet ud fra tidens behov og dannede til sidst det vi i dag kender som Frankrig. Lignende kan iagttages overalt i historien og for alle nationalstater. Måske forekom ideen om en fælles nation (fx Frankrig) middelaldermennesket lige så fremmed og utopisk som en Verdensstat gør det for os i dag.

Nye statsdannelser og statsformer fødes ud fra et aktuelt behov, men det kan - som i tilfældet med nationalstate…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være Jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…