Gå videre til hovedindholdet

Hjertets enkle bevis for Guds eksistens

Gud er kærlighed og derfor søgbar i hjertet

Foranlediget af en læser (af indlægget To Gudsbeviser), der undrede sig over, hvad jeg egentlig mener med hjertets bevis for Guds eksistens og den efterfølgende forståelse af noget af den Almægtiges natur - at Gud er kærlighed - skal jeg her give en kort og forhåbentlig klar forklaring.

Jeg vil give den i form af en tænkt pædagogisk situation mellem en mor og hendes 3-5 årige barn:

Barnet spørger hvem Gud er og hvor Han er. Moren peger på barnets hjerte og siger:

- Der bor Gud! Kan du ikke mærke Ham?

Mere er det egentlig ikke. Barnet vil da kunne mærke eller føle Gud i tryghed, ro og glæde.

Det er kun os voksne, der ofte er så tumpede, at vi skal vejen rundt om filosofi, religion, hellige skrifter, dogmer og indviklede forklaringer og dertil hørende stridigheder, krige, fordømmelser og andre tvivlsomme kilder og fænomener.

Der er egentlig ikke noget nyt i dette. Der er tale om en religiøs grunderfaring, som mange troende - jøder, kristne, muslimer, mormoner og de, der allerede har grebet det nye, Vandrer mod Lyset - vil kunne genkende.

En anden har henvendt sig med al Ghazalis kontingentsbevis, der minder om Aristoteles' ubevægede bevæger (årsagen uden årsag) og skolastisk filosofi.

Men - alle disse forklaringer kan være gode nok, måske holder de, måske ikke - vi bliver gamle inden vi helt forstår alle disse sindrige teorier og logiske tricks, og så har vi ikke tid nok og vi kommer måske til at korrumpere kernen i spørgsmålet og virkeligheden bag, eller lader os forvirre og vildlede af menneskelige traditioner og usunde religiøse miljøer og alt for strenge - for sandheden fremmede - udlægninger af det hellige.

Hvorfor så ikke nøjes med det simpleste og hjertets enkle sandheder?

Logiske og videnskabelige beviser for det hellige bliver ofte til våben eller til redskaber til at overbevise eller omvende, og hvis ikke vi kan overbevise, så bliver andre til fjender, som vi vil bekæmpe.

Alt dette er kærligheden, kernen, fremmed. Man søger - og finder måske - et våben - og Gud går stille ud ad bagdøren. Gud er ikke en knyttet næve, men et kærtegn.

Det skulle være overflødigt, men jeg vil alligevel nævne, at når jeg i denne forbindelse taler om hjertet, mener jeg naturligvis ikke det fysiske organ, men derimod det hjertecenter, som Vandrer mod Lyset beskriver i forbindelse med åndernes legemlige udseende, s. 171-172: Kærlighedens oversanselige, åndelige basis i mennesket.

Det hele er så enkelt. Hvorfor gøre det så svært?

Kommentarer

 1. Hvis det er så nemt, hvad adskiller så dit "bevis" fra dette:

  "Barnet spørger hvem Djævelen er og hvor Han er. Moren peger på barnets hjerte og siger:
  - Der bor Djævelen! Kan du ikke mærke Ham?
  Mere er det egentlig ikke. Barnet vil da kunne mærke eller føle Djævelen i tryghed, ro og glæde."

  Når det hjerte, Moren peger på, ikke er det fysiologiske, hvor peger hun så hen? Lad os glæde os over, at hverken matematikken, videnskaberne eller retssalene håndterer begrebet "bevis" så lemfældigt,

  SvarSlet

Tilføj en kommentar

Populære indlæg fra denne blog

Cirkulær, lineær og punktuel tid

I forskellige religiøse og filosofiske traditioner har man haft forskellige opfattelser af tiden. I indoeuropæisk (græsk, romersk og nordisk) mytologi har man haft en cirkulær opfattelse af tiden; årstiderne skifter og vender tilbage, solen står op og går ned og vender tilbage, og måske livet svinder og kommer igen. I semitisk tradition (jødisk, kristen og islamisk) har man en lineær tidsopfattelse; en skabelse, et liv, en verden og en afslutning (dommedag).Overfor disse to opfattelser kunne man hævde den punktuelle tid forstået som nuet; det eneste, der med sikkerhed eksisterer; en opfattelse af livet som eksisterende i hvert nu og hvor fremtiden og måske evigheden altid ligger foran os; en tid, et nu, en evig skabelse uden ende.I en sådan tidsopfattelse er hvert nu, og altså livet i ethvert nu, det vigtigste og det eneste vi med sikkerhed har. Det mulige hinsides liv nedtones uden at miste betydning, og det samme gør fortiden; det vigtigste er det liv vi har lige nu og hvad vi gør m…

Teorien om the Big Bang

Teorien om the Big Bang skyldes i sin første begyndelse Edwin Hubbles observationer af rødforskydning af det lys vi modtager fra andre galakser eller galaksegrupper.
At lyset er forskudt mod det røde spektrum mente han måtte skyldes, at de fjerne himmellegemer bevægede sig væk fra os med en fart proportional med afstanden, og at man følgelig ved at regne baglæns kunne konkludere, at alt engang var samlet i et meget lille punkt (eller en singularitet), som derefter havde udvidet sig, måske - ifølge nyere teori - i kraft af en slags negativ eller omvendt, frastødende, tyngdekraft, inflatonen.
Men - hvis vi tager udgangspunkt i Vandrer mod Lyset, så skyldes denne rødforskydning ikke at himmellegemerne, 'galaksehobene', bevæger sig væk fra hinanden, men derimod at lyset fra himmellegemerne passerer gennem mørkehobe på dets vej gennem rummet, hvorved lysets svingningshastighed, frekvens, nedsættes og altså forskydes mod det røde lysspektrum, der har en lavere frekvens (og længere bøl…

To Gudsbeviser

Idet jeg opsummerer de to seneste indlæg, Gudsbeviserog Nietzsches perspektivisme og relativitetsteori, vil jeg sige, at jeg nu mener at være nået frem til to nye beviser for Guds eksistens:
Vi kan kalde det ene for et objektivt, logisk bevis, principielt tilgængeligt for enhver mennesketanke, og det andet et subjektivt bevis, tilgængeligt for ethvert menneskehjerte. 
Det objektive bevis består i at undersøge alternativet, at det absolutte, Gud, ikke eksisterer:
Hvis det absolutte ikke eksisterer, så findes kun det relative, alt er da perspektiv, position og forskydning.
Men hvis vi prøver denne tanke på sig selv, så er også denne tanke kun perspektiv, position og kan forskydes.
Det vil sige at det relative er relativt og derfor som mulighed absolut, hvilket er en selvmodsigelse og en selvophævende tanke.
En undersøgelse af det relative leder derfor nødvendigt til tanken om det absolutte, Gud, og Hans eksistens.
Det subjektive bevis, hjertets vished, er ligeledes tilgængeligt for enhver, ide…