Gå videre til hovedindholdet

Religion, Law of retribution, ethics and politics

Note: This is an entry of the most important thoughts of my writings presented in english made by myself. I shall apologize in advance for any translational mistake.

Religion:

Since most religious people percieve God as the Supreme Being and the Most High, we may percieve Him as the Almight and Lord of Light and Love and Life if Light and Love and Life are the highest values.

Therefore we may filter every religious text and tradition according to this image of God, whereby all conception of God as the Lord of wrath and vengeance and damnation - as we can read for instance in the bible and in the quran - proove to be false.

By using this method of filtering religions through the pure image of God presented here, we may evaluate and reform all religions - their holy books and traditions and practises - according to this pure image of the Almighty.

The only religious text that I know of which perfectly meets this standard and image in every respect is Toward the Light.

Law of retribution:

This law is one of the most important laws of life on Earth given by God. As you sow so you shall reap. 

It is, however, not given by God to punish us. God does not punish anyone. This follows as a matter of course from the pure image of God presented here.

The law of retribution is given so that we may understand - in cases where we have done evil unto others but refuse to admit it and refuse to understand and to repent and seek for forgiveness - exactly what we have done by suffering exactly the same sufferings that we have caused to others.

This is, besides divine upbringing, justice.

Ethics:

In the light of the often quite inhumane treatment of refugees and other suffering people I propose the ethical aproach to this problem as to treat people in need and suffering - for instance refugees - as if we were in their position.

Love thy neighbour as you love yourself.

Politics:

In the light of recent events of warfare and military invasions of various countries I think that invasions are irrational and wrong of two major reasons:

1) If the purpose of the invasion is to change the regime of a country by force the result is a power vacuum which various groups try to refill and this leads to civil war.

2) If the purpose of the invasion is to obtain freedom from an oppressor and to create peace and democracy by military force, it is bound to fail because these values must grow slowly forth from within and cannot be imposed from without.

If we try to force the values of the good - for instance peace and freedom and democracy - upon others and fail to let it grow slowly and patiently forth from within, the necessary inner basis and light that should carry it and protect it after the invasion is not strong enough - and the result is a collapse - which I think history prooves to the full.

At least of these two reasons a rational exit strategy is impossible and invasions do not create peace and freedom but chaos and violence.

We have to keep the patience and let the light and the good grow forth from within at its own pace - however unhappy the situation is in the country and for the people that we want to help.

In general:

If you try to force the good upon others it turns to evil. Do not cut down the tree of darkness, but sow the tree of light at its side; and eventually the tree of the good will outgrow the evil.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…

Islams vej, sharia, og genvejen

Hvis vi accepterer den korte formel for Islams vej, sharia, jeg før har foreslået:

At den anstrengelse, jihad, hvormed den troende søger at vandre vejen, sharia, til Gud (Allah) ved det inderste hjertes overgivelse (underkastelse) til Ham ved trosbekendelsen (vejens begyndelse), bøn, faste i Ramadan, almisse og pilgrimsfærd til Mekka er Islams kerne;

Så er det let at se rigtigheden i det nogle muslimer siger; at deres religion fx gennem Islamisk Stats ugerninger er blevet kidnappet af kriminelle voldsmænd, hvis ondskab og vildskab kompromitterer en vej og en overbevisning, der for de fleste er kilde til indre fred, trøst og glæde.

Hvor er al Qaidas eller Islamisk Stats forbrydelser retfærdiggjort hvis Islams kerne er den her anførte?

Ingen steder!

Islam er en blandt mange veje til Gud, og fra Vandrer mod Lyset ved vi, at den vej vi vandrer i tro og i håb; den vej fører til Gud.

Ingen har ret til at tvinge nogen til at vandre en vej mod den enkeltes vilje, og ingen har - med et aktuelt …