Gå videre til hovedindholdet

Ting du skal vide

Nu synes jeg lige der er et par ting vi må have på det rene:

1) Dansk Folkepartis succes over de sidste årtier er ikke et udtryk for små men konstante skridt mod fascismen og vild flugt fra de værdier vi byggede FN på efter 2. Verdenskrig: Menneskerettighederne

2) I Danmark og andre lande er frihed og respekt for menneskers værdighed og integritet kerneværdier og derfor er det logisk at vi må tvinge folk ud af burka og til at trykke hånd og hvad der ellers må følge

3) Det er ikke topmålet af hykleri at sammenligne frihedskampen og beskyttelsen af de danske jøder under 2. Verdenskrig med kampen mod islamisme og islam ved at gøre livet mere og mere utåleligt for muslimer, og det er ikke et led i en omfattende og konstant chikane og dehumanisering. Muslimer i dag og jøderne under 2. Verdenskrig kan ikke sammenlignes og de få der endnu tør forsøge at beskytte muslimer mod spot og chikane og hvad fremtiden ellers kan bringe i den frugtbare danskhed og det sunde åndelige klima kan ikke sammenlignes med de få helte, der i sin tid beskyttede nogle få jøder

4) Det er rimeligt at vi bomber hvor det passer os og derefter nægter asyl til ofrene for krige vi selv starter eller deltager i

5) De mennesker der i dag råber højest om danske værdier som demokrati, frihed og menneskerettigheder er i ånden de samme som dem der skabte dem. De kan ikke på nogen måde sammenlignes med den pøbel der bar Hitler og andre diktatorer til magten på jublende hænder og deres råb er ikke udtryk for at tomme tønder buldrer mest. Derfor er det en fryd - og meget dansk - at se Inger Støjberg og andre stramme den for 1001. gang med fest og kage

6) Menneskerettighederne og respekt for mennesker er ikke under pres fra semi-fascistiske kræfter. Vesten vil alle det bedste og dem der ikke vil have det bedste får som de fortjener

7) Det er naturligvis antallet af fremmede i vore højt civiliserede samfund der er problemet, men det hænger på ingen måde sammen med at det indtil for nylig kun var Tyskland og Sverige der åbnede sig for mennesker i nød. Antallet af flygtninge er så stort at de ville vælte civilisationen hvis vi åbnede os og hver tog den del vi skulle; hvis vi modtog den ene procent på flugt ligeligt; og vi vælter den ikke selv med den ånd der - heldigvis - nu har sejret overalt.

8) Den førte politik og herskende ånd er ikke udtryk for, at de værdier vi byggede civilisationen på efter Ragnarok savnede den nødvendige indre basis og styrke til at leve når det gælder. Vi mindes den sorg og smerte der gik forud, og ærer i sandhed og i hjertet og i hver eneste gerning hver eneste dag, og ikke kun på læben, mesteren fra Nazareth, hvis ord ånden bygger på. Aldrig har han været så nær som nu!

Det burde være overflødigt at sige, men nu er det sagt!

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…

Det gamle og det nye Testamente

I de bibelske tekster ofres nogle steder store anstrengelser for at sammenkæde bibelens dele og kontinuiteten i Skriften blandt andet ved de mange slægtstavler. Et eksempel på det er slægtstavlen i Matthæusevangeliet 1, 1-17 (med parallelsted i Luk. 3, 23-38) der skal skabe kontinuitet mellem Det gamle og Det nye Testamente.

Men hvis man nærlæser Matt 1, 1-17 og kombinerer det med 2. Sam 7, 11-17, hvor Gud angiveligt via profeten Natan forjætter David, at Han vil bygge David et Hus og et kongedømme, befæstet til evig tid (hvilket er en forjættelse om Kristus), så er der en sær inkonsistens i og med at det siges, at Jesus er af Davids slægt;

For i slægtstavlen i Matt 1, 1-17 vises det, at det er Josef, der er af Davids slægt, og Josef er ikke far til Jesus, der påstås at være undfanget af Helligånden og født af Maria som påstås at være jomfru. Derfor er Jesus ikke af Davids slægt, og der er ingen direkte linje fra Abraham over Isak og Jakob og David til Jesus, og dermed kappes en vigti…

Islams vej, sharia, og genvejen

Hvis vi accepterer den korte formel for Islams vej, sharia, jeg før har foreslået:

At den anstrengelse, jihad, hvormed den troende søger at vandre vejen, sharia, til Gud (Allah) ved det inderste hjertes overgivelse (underkastelse) til Ham ved trosbekendelsen (vejens begyndelse), bøn, faste i Ramadan, almisse og pilgrimsfærd til Mekka er Islams kerne;

Så er det let at se rigtigheden i det nogle muslimer siger; at deres religion fx gennem Islamisk Stats ugerninger er blevet kidnappet af kriminelle voldsmænd, hvis ondskab og vildskab kompromitterer en vej og en overbevisning, der for de fleste er kilde til indre fred, trøst og glæde.

Hvor er al Qaidas eller Islamisk Stats forbrydelser retfærdiggjort hvis Islams kerne er den her anførte?

Ingen steder!

Islam er en blandt mange veje til Gud, og fra Vandrer mod Lyset ved vi, at den vej vi vandrer i tro og i håb; den vej fører til Gud.

Ingen har ret til at tvinge nogen til at vandre en vej mod den enkeltes vilje, og ingen har - med et aktuelt …