Gå videre til hovedindholdet

Mørket begærer lyset

Det du ikke begærer, vil trygt komme til dig; Halfdan Rasmussen

Et grundlæggende forhold mellem godt og ondt, lys og mørke, er at mørket begærer lyset.

Eksemplerne på det er mange:

Lyset giver magt, mørket begærer magt, men gør samtidig den magtbegærlige magtesløs, idet ingen magt for den begærlige er nok til at tilfredsstille begæret.

Derfor mener jeg at det er rigtigt, som jeg før har skrevet, at drømme om magt, drømmes af slaver.

Lyset vækker opmærksomhed og i nogle tilfælde berømmelse, mens mørket begærer opmærksomhed eller berømmelse.

Men også i dette tilfælde tilfredsstilles begæret ikke, idet den der begærer berømmelse ikke vil tilfredsstilles af nok så stor en berømmelse, og hvis man opnår en grad af berømmelse ud fra et begær efter den vil den føles tom.

Der er mange andre eksempler idet forholdet så vidt jeg kan se gælder alt lys og mørke.

Vi kunne til tanken føje, at mørket begærer lyset, men samtidig afskærer det en fra det lys vi begærer.

Og det er måske sandheden om hvorfor mørkets begær ikke kan tilfredsstilles og hvorfor - selv om vi opnår noget eller meget af det vi begærer - det føles tomt; begær efter magt, rigdom, berømmelse, viden osv; fordi det lover disse ting, uden at opfylde løftet og ved at afskære os fra det vi begærer.

Måske er det også sandheden om mørkets fristelser; at det lover alt godt i overflod og nemt (fristelsen), men uden at opfylde løftet eller ligefrem give os det modsatte.

Og derfor finder jeg også den tanke rigtig; at mørket, det onde, forråder sin bærer.

Måske kan vi udstrække tanken til med en medklang hos Buddha og tanken om begæret som årsag til al lidelse, at sige, at begærets natur er at afskære os fra det vi begærer og reelt at give os det modsatte, idet selve begæret er en grundlæggende egenskab og kraft i mørket.

Tanken foldes helt ud hvis vi siger, at mørket begærer lyset for at tilintetgøre det. Dette har rod helt tilbage til urtankens og urviljens kamp mod mørket, hvor mørket prøvede at fange og udslette lyset (og tanken og viljen), der dog sejrede ved Guds emanation (for dette, se Vandrer mod Lyset).

Hvis vi sammenholder disse tanker med tanken om mørkets dobbeltnatur; dets 'lyse' og dets rent sorte side (se tidligere indlæg); er begæret efter lyset dets 'lyse' side, mens tilintetgørelsen af lyset er dets rent sorte og sande ansigt.

På den måde kan mørket finde 'hjælpere' ved ved sin 'lyse' og bedrageriske side at narre mennesker til at gå dets rent sorte veje (tilintetgørelse af lyset) ved magtbegær, krigsbegejstring ud fra fx nationalchauvinistiske tanker og propaganda osv osv.

Det skal afslutningsvis siges, at efter lysets og Guds sejr over mørket (se Vandrer mod Lyset) kan intet lys tilintetgøres. Men mørket forsøger stadig  - blindt - det samme som i den kosmiske kamp mellem godt og ondt, den kamp der endte med Guds fremståen som personlighed; en efterklang af den vældige kamp, en efterklang som først vil ophøre, når alt ondt er elimineret og udrenset af kosmos.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Gud og mennesker

Jeg vil her give en kort sammenfattet lære om Gud og Hans forhold til os mennesker som jeg dels udleder af Vandrer mod Lyset, dels selv har erkendt og fået åbenbaret:

Gud er en uendeligt ophøjet personlighed, højt hævet over alt jordisk, og alligevel helt nær ethvert menneske.

Gud er Lysets og kærlighedens Almagt, kærlighedens og Livets Herre. Han opdrager os mennesker med kærlighed men også med myndighed.

Den primære lov vi mennesker lever under er gengældelsesloven, 'som du sår skal du høste'; denne guddommelige lov og retfærdighed har Gud ikke givet for at straffe os, men for at vi - smerteligt - kan forstå - i de tilfælde hvor vi nægter at erkende det onde vi har gjort, nægter at sørge og angre og bøje os - præcis hvad vi har gjort ved at udsættes for de samme lidelser vi har bragt andre.

Men straks må det siges, at Guds og menneskers kærlighed og barmhjertighed står over gengældelsesloven; af samme pædagogiske grunde: Hvis vi har gjort andre ondt og erkender det og sørger o…

Rationalet bag en eventuel Verdensregering (8)

En Verdensstat med en fælles Verdensregering kan synes som et tågebillede uden hold i virkeligheden.

Hvad med de mange forskellige folkeslag med vidt forskellige kulturer, sprog, tro, karakter, egenart osv? Ville vi ikke gøre vold mod det?

Men hvis vi ser på historien; på hvordan de nuværende nationalstater er blevet til, er udviklingen parallel:

Fx Frankrig blev født som nationalstat ved forening af en mængde forskellige provinser med forskellige folkeslag eller folk med forskellige sprog og kultur; Normandiet, Bretagne, Provence og germaner, keltere, normanner osv.

Disse folk blev forenet ud fra tidens behov og dannede til sidst det vi i dag kender som Frankrig. Lignende kan iagttages overalt i historien og for alle nationalstater. Måske forekom ideen om en fælles nation (fx Frankrig) middelaldermennesket lige så fremmed og utopisk som en Verdensstat gør det for os i dag.

Nye statsdannelser og statsformer fødes ud fra et aktuelt behov, men det kan - som i tilfældet med nationalstate…

Muhammeds åbenbaringer og koranen

I det følgende tager jeg udgangspunkt i at Vandrer mod Lyset er sandhed og at Gud derfor er den Lysets og Livets og Kærlighedens altbeherskende Magt som vi alle kan være helt trygge ved og som stråler så klart frem i dette værk.

Derudover antager jeg at Muhammed havde åbenbaringer som han søgte at bringe videre i koranen.

Hvis vi gør disse to antagelser er der en klar parallel til Paulus' skabelse af kristendommen som Vandrer mod Lyset beskriver det:

At mangt og meget indgaves Paulus af den Ældste, Satan (Ardor) deriblandt nadverordene.

På samme måde må vi antage, ud fra koranens ord; alle de steder hvor 'Gud' næsten svælger og udpensler 'de fortabtes' lidelser, hvor 'Gud' fordømmer mennesker og fx kalder dem 'brændsel for Ilden' osv osv; at kilden til Muhammeds åbenbaringer hverken var Gabriel eller Gud men ligesom i Paulus' tilfælde den Ældste, Satan (Ardor).

Koranens overvejende mørke og fordømmende tone sandsynliggør dette. Og selve åbenbari…